.
  Paulownia
 
myspace layout codes

 

PAULOWNİA YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

PROJENİN ADI : Dünyanın En Hızlı Büyüyen Ağacı olan Paulownia'nın Yetiştiriciliğinin Bölgeye Adaptasyonunun sağlanması
PROJEYİ YAPAN : .....Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ : ...............İlçe Tarım Müdürlüğü
PROJEYİ DESTEKLEYEN VE UYGULAYAN : .....Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,İlçe Tarım Müdürlüğü
PROJENİN MALİYETİ :.....TL.

PROJENİN ÖNEMİ VE AMACI
İlçe halkının temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Aileler küçükbaş hayvan besiciliği ile geçimini temin etmektedirler. Tarım ürünleri buğday,arpa,yonca ve korungaya dayanmaktadır. Hayvancılık , hububat (buğday,arpa) ve yem bitkisi (yonca,korunga) dışında tarımın diğer kollarına ait bilgi ve görgü eksikliği sebebiyle alternatif tarım olanaklarından faydalanılamamaktadır. Bu da gelir seviyesi ve istihdama olumsuz olarak yansımaktadır. Uygulanacak proje ile bu kısır döngünün kırılması ve yeni açılımların ilçeye kazandırılması hedeflenmektedir. Bölgenin coğrafi yapısı ve iklim değerlerinin düşük olması ve çiftçilerin yeni tarım tekniklerine yeterli ilgiyi göstermemeleri nedeniyle alternatif tarım ürünleri yeterince ilçemizde yetiştirilmemektedir.

Özellikle ilçemizin ağaç yönünden fakir kalması ve yeterli sayıda bulunmaması nedeniyle sel ve erezyonlara daha fazla maruz kalmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bu temel sorununu ortadan kaldırmaya yönelik bitki türlerine ait çalışmaların hızlı bir şekilde başlaması ve olumlu sonuçlanan çalışmaların halka aktarılarak bölgeye kazandırılması gerekmektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurarak bölgenin yeni bir değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Bölgemize adapte etmeye çalıştığımız Paulownia bitkisinin dünyada kullanımı hızla artmaktadır. Geniş kullanım alanı ve dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olması nedeniyle hızla üretimi yaygınlaşmaktadır. Bu bitkinin bölgeye kazandırılması ile ilçenin ve bölgenin kaderinde önemli değişiklikleri beraberinde getireceği açıkça görülmektedir.

-25 C'ye kadar dayanma kabiliyetine sahip Paulownia ağacının bölgeye adaptasyonunun sağlanması ile hayvancılık ve sanayi alanında ciddi açılımlara imkan sağlayacaktır.

PROJE İMKANLARI
Belirtilen amaç doğrultusunda kurulması hedeflenen Paulownia bahçeleri konuya duyarlı çiftçilerimizin bahçelerine kurulacaktır. Bu proje çerçevesinde Tarım İlçe Müdürlüğü'nün elinde bulunan bilgi ve teknik imkanlardan yararlanılacaktır.

MATERYAL VE METOT
Paulownia fidanleri üreticiden teslim alındıktan sonra önceden belirlenecek, bu bitkiyi yetiştirmeye ve üretmeye meraklı olan ve konu ile ilgili kursa katılan ve yetiştiricilikle bilgilendirilen çiftçilerimize teslim edilecektir. Bahçe tesisinde İlçe Tarım Müdürlüğü teknik elemanları tarafından daha önceden tespit edilen ve gerek iklim ve gerekse toprak özellikleri uygun olan arazilere kurulacaktır. Toprak özelliklerinin muntazam olabilmesi için gerekirse tesviye yapılarak üzeri daha verimli toprakla yükseltilecektir.

TARİHÇESİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Paulownia hızlı büyüyen, geniş yapraklı bir ağaç türüdür. İlk dikim yılında 5-6 m. yüksekliğe ve 1-2 m. kök derinliğine ulaşabilmektedir. Paulownia fidanları ilk yıl içi boş süngerimsi bir yapıdayken, sonbahar aylarında sertleşerek odunsu bir yapıya bürünür.

Paulownia 2600 yıldır Çin'de yaygın olarak kullanılmaktadır. 1972 yılında Çin Bilimler Akade­misi Profesörü Zhu Zhaohua önderliğinde Çin'in 9 değişik iklim bölgesinden toplanan değişik türlerin içinde en yüksek performansa sahip türlerin seçi­miyle sağlanan klonlar dünyanın bir çok ülkesinde denenmiş ve başarıya ulaşmıştır. Şu anda dünya üzerinde Avustralya, Amerika, Endonezya, Malez­ya, Hindistan, Yeni Zellanda ve birçok ülkede 24 milyon dönümlük üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Paulownia ağacı, derin kök yapısı sayesinde birçok tarım ürünü ile uygulanabilmekte, birlikte uygulandığı tarım ürünlerinde verim artışı sağlanmaktadır. Geniş yaprakları kaliteli bir gübre ve besleyici bir hayvan yemi olarak kullanılabil­mektedir.

Paulownia ağacının kerestesi hafif, budaksız, kolay işlenebilen bir yapıya sahiptir. Mobilya, ahşap parke, müzik aletleri, kapı, pencere, kapla­ma, selüloz sanayi ve kutup ev yapımı gibi birçok alanda kullanılabilir. Ayrıca 400 C yanma ısısına sahip olan kerestesi iyi bir izolasyon malzemesidir. Oda sıcaklığında 25 günde  nem içerecek kadar kolay kuruyabilmesi fırınlanma maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Hafif bir ağaç olmasına karşın, yüksek dayanım kabiliyetine sahip olan Paulownia çürümeye, bükülmeye ve kırılmaya karşı da dayanıklıdır. Bu sebeplerden dolayı dünya kereste üretimi için önemli bir alternatif oluştur­maktadır.

Paulownia ağacı ikinci yıldan itibaren hoş kokulu çiçekler vermeye başlar. Nisan - Mayıs aylarında açan çiçekleri Arıcılıkta tercih edilebile­cek en iyi alternatiftir.

İklim istekleri
Asya'nın çeşitli iklim bölgelerinde doğal olarak yetişen dokuz ana türü vardır. Bu türlerin ısı toleransları - 10 C den - 25 C ye kadar değişkenlik göstermektedir. Bölgemiz için ideal bir çeşit olan Paulownia Tomentosa - 25 C ile +50 C sıcaklık aralığında, deniz seviyesinden 1800 m yüksekliğe kadar değişik bölgelerde yetişebilen türüdür.

Tanımlar.....İdeal Sınırlar
Toprak cinsi.....Kumlu ve geçirgen toprak
Toprak pH'ı.....5-8 PH
Taban Suyu Yüksekliği.....1,5-2 metreden aşağı olmamalı
Hava Sıcaklığına Dayanım Dereceleri.....Tomentosa (-30°C).....Fortunei (-10°C).....Catalpifolia (-10°C)
Genel İklim.....Güneşli ve nemli

YETİŞTİRİLME ALANLARI
l. KERESTE:

Soluk sarı ve bal görünümünde, kokusuz, pürüzsüz ve budaksızdır. Kg/m 3'e yüksek miktarda kereste çıkar. Düşük çekme (0.27-0.37), kırılma ve deforme olmama ve 400 C'de yanma ısısı gibi özel­likleri vardır. Selüloz oranı ise F-49 arasında değişir

Ayrıca ;
Çok iyi ısı yalıtım malzemesidir. Çin'de denen­miş 40 tür içinde bu konuda en iyisidir.
Diğer keresteler içerisinde dönmeye, çatlama­ya ve deformasyona karşı en dayanıklı keres­tedir.
İşlemesi çok kolaydır.
Çapak, kıymık v.s. yapmaya müsait değildir.
Kolaylıkla kesilebilir ve çok çabuk kurur. Çin'de keresteler el ile kesilir. Açık havada birkaç haftada kurur. Paulownia'nın temel avantajı çok pahalı yüksek teknoloji ürünlerine ihtiyaç duymamasıdır.
Paulownia kerestesi çürümeye karşı dirençlidir ve aynı zamanda zararlılara karşı dayanıklıdır. Bu kereste ile yapılmış 100 yıllık evler hala ayakta durmaktadır.
Paulownia çok iyi bir şekilde dilimlenebilir ve soyulabilir. Bu kaplama ve kontraplak üretimin­de çok uygun bir malzeme olduğunu gösterir.
Dünyanın üzerine yazı yazılabilen en iyi keres­teye sahip olduğu için Japonya'da kartvizit yapımında kullanılmaktadır.
Kerestesi tatsız ve kokusuz olduğundan her türlü yiyecek malzemesinin paketlemesinde kullanılabilir.
Kerestesi bel vermediği ve bükülmediği için 2 yaşındaki Paulownia'lar Çin'de çatı makası olarak kullanılmaktadır. Aynı çaptaki iğne yapraklı kerestelerden daha iyi performans gösterirler.
Yoğunluğu 260-330 kg/m 3 ( rutubetli) ara­sında değişir. Diğer sert ağaç türlerinden daha hafiftir. (Çam 450 kg/m 3 , Okaliptüs 800 kg/m 3 ). Ambalaj sanayii için bir avantaj yaratır.
Hafifliği ve yüksek rezonans kabiliyeti sayesin­de müzik aletleri yapımında kullanılır.
Üstün kaliteli beyaz kağıt hamuru üretiminde kullanılır.
Özetlersek, Paulownia kerestesinden şu ürün­ler yapılır.


Balık Tekneleri, Kağıt v.s, Balık Ağı Şamandıraları, Mobilya, Sörf Tahtaları, Süs Eşyası, Endüstriyel Döküm Modelleri, Kadeh, Havacılık, Kaşık Çit, Hafif Paketleme, Ev Konstrüksiyonu, Arı Kovanları, Müzik Enstrümanları ( Piyano dahil), Masa ve Sandalye, Kontraplak, Kurşun Kalem, Model Uçaklar, Kartvizit, Oyuncaklar, Ağaç yüzü, Su Kemeri, Mutfak Dolapları, Odun Kömürü, Şarap Fıçıları

II. BAL:
Nisan, Mayıs ve haziran aylarında Paulownia çok miktarda çiçek üretir. Bu ağaçtan üretilen bal, açık renk olup özel bir aroması yoktur, ancak yük­sek miktarda üretilir ve ticari karışımlar için ideal bileşim olarak kullanılır.

III. HAYVAN YEMİ:
Paulownia'lar çok geniş ve yüksek hacimde yaprak üretirler. Çin'de bu yapraklar kurutulduktan sonra kıyılır ve silolarda saklanır. Koyun, Keçi, Tavşan, Sığır ve Domuz besini olarak kullanılır. Kuru yaprakların besin değeri yağ, şeker ve protein açısından zengin olup, ağırlıkları oranında tahıl ile aynı değere sahiptir.Hayvancılık yapılana az bir araziye sahip yerlerde yetiştirlmesi ekonomik önem taşımaktadır.

IV. GÜBRE :
Paulownia kök sistemi toprağın çok derinlerine giderek, fidanlıktaki diğer ürünlerin ulaşamayacağı rutubet ve besin maddelerini alır. İşte bu derin top­rak tabakalardan alınan besinler ve rutubet, sonba­harda dökülen yapraklarla oluşan zengin örtüyü oluşturur. Paulownia yaprakları zengin nitrojen (azot) içermektedir ve rutubetli ortamlarda hemen dekompoze olarak gübre haline geçerler. Sürülen toprak, bu gübre ile karışarak toprağın verimliliğini arttırır.

V. RÜZGAR PERDESİ : ( Wind Break)
Paulownia , geniş yaprakları sayesinde geniş bir alan kaplar. Bu nedenle özellikle deniz kenarında devamlı rüzgara açık konutların korunmasında kul­lanılabilir. Şekil verilmesi son derece kolay olan ağaçlarla; rüzgarın yön ve şiddeti dikkate alınarak "Rüzgar kıran perdeler" tesis edilebilir.

V I. HAVA KİRLİLİĞİ :
Paulownia ağacının yaprakları toz, duman ve hava kirliliğini emerek temizliyor. Bir hektar, Paulovv­nia yılda 6 kg. atmosferik kükürt emme kabiliyetine sahip bulunuyor. Tesis edildiği kentlerde oranında hava kirliliğini azalttığı gözlemleniyor.

Ülkemizde hava kirliliğini ve bu kirliliği azaltmak için çok az uğraşıldığını düşünürsek, Paulownia ağacı dikerek hem kendimize hem de çevremize hizmet etmiş oluruz. Ayrıca bu ağacın dikim alanları genel­de atık suların verimli kereste üretimine dönüştüre­bileceği yerler oluyor. Bunun yanı sıra spor, polen vb. uçucu organizmaları yoktur.

VII. EREZYON VE ENERJİ :
Paulownia derin kök sistemi sayesinde toprağı tutar ve neticede heyelanı (toprak Kayması) önler. Yine geniş yapraklarıyla rüzgar ve damla tesirinden toprağı korur.

Birçok gelişmiş ülke ısınmak için oduna dön­meye başlıyor. Bu ülkelerde evlere ısı verimi yüksek sobalar kuruluyor. Ayrıca Paulownia, ABD'de bazı enerji santrallerinin etrafına enerji ormanı amaçlı dikildiği biliniyor.

EKONOMİK DEĞERİ :
Paulownia ağacının en büyük özelliği, diğer ağaçların 25-30 yılda gösterdiği büyüme performan­sını birkaç yılda göstermesidir. Yetiştiricilik yapmak isteyenlere hem kolay hemde kısa sürede yetişmesi açısından kazanç kapıları aralayan bu ağaç ülke­mizde henüz tanınmamasına karşın, Çin'de yaklaşık 2600 yıldır yetiştiriliyor. Paulownia ağacı, bir yıl içe­risinde 5-6 metreye kadar ulaşan boyuyla tarım sek­törüne yönelik yatırım yapmak isteyen insanların bu ağacı seçmelerine neden oluyor.

Paulownia ; derin bir kök sistemine sahip (kazık ve saçak köklü), sonbaharda yapraklarını döken bir ağaç. Yetişkin bir ağacın boyu 15-25 metre, ortala­ma ömrü ise 70 yılın üzerindedir.

Paulownia'dan kısa aralıklarla çok miktarda değerli kereste üretimi mümkündür. Kesim periyodu 2-16 yıl arasındadır. Hızlı büyüyen ağacın daha yumuşak kerestesi olur. Ekonomik çapa (45-55cm ) 5-6 yılda erişir. Ortalama gövde boyu 8 metre kabul edildiğinde, bir ağacın hacmi 1 m³ etmektedir. 11 yaşındaki bir paulownia elongate 3.5 m³ rahatlıkla gelmektedir.Dekar' 4 m X 4 m aralıkta (1000 m 2 ) 60 ağaç dikildiğinden, bir dekardan 60 x 1 = 60 m 3 kereste elde edilir. Dünya piyasalarında kerestenin m 3 fiyatı 200- 700 ABD dolar arasıdır.

PROJENİN UYGULAMA SAHASI
Projenin öncelikle pilot olarak önceden seçilecek 18 köy ve 2 ilçe merkezinde olmak üzere toplam 20 bahçe alanında yapılması öngörülmektedir. Dikim zamanı 15 nisan ile 01 Haziran arasında yapılmaktadır.

PROJENİN UYGULAMA ŞEKLİ VE GİDERLERİ
Pilot olarak belirlenen 30 yerleşim alanında 1 dekar alanlık bahçelere 3mx3m sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle dikim yapıldığında çiftçi başına 1 dekarlık alan için 100 ağaç fidanı dikimi planlanmıştır. Proje başlangıcında 30 çiftçi ile bahçe tesis edilecektir. Proje ile 30 dekar alanda ağaçlandırma hedeflenmektedir.

1 çiftçi 1 dekar alana 100 fidan
20 çiftçi 20 dekar alana 3000 fidan gerekmektedir.

GİDER KALEMLERİ...........ADEDİ.....BİRİM FİYATI( KDV Dahil).....TUTARI ( YTL )
   Fidan Bedeli
( Paulownia Tomentosa ).....2.000...................6..................................12.000
Nakliye Gideri.....1.500
T O P L A M M A S R A F ( T L ).....13.500

Fidanlar çiftçilere; ........................ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilk yılı peşin geri kalan 3 yıl eşit taksitle geri ödenmek üzere tutanakla teslim edilecektir.

Toplam Proje Tutarı.....13.000 YTL
1 Çiftçi için Tutar.....675 YTL

GERİ ÖDEME PLANI
1.....225 YTL
2.....225 YTL
3.....225 YTL

PROJENİN EKONOMİK GETİRİSİ
Projede toplam dikilecek ağaç sayısı 3.000 adettir.

Dikilen Ağaç Sayısı.....2.000 Adet.....Kayıp 
Kalan Ağaç Sayısı.....1.800 Adet
6.yıl sonunda 1 ağaçtan elde edilecek kereste m 3.....0,5 m 3
Toplam kereste m 3.....900 m 3
1 m 3 kerestenin dünya piyasasındaki fiyatı.....200 $ - 500 $
En düşük değerden getirisi .....200 $* 900 m 3.....180.000 $
6 yıl sonunda (Bugünkü kur üzerinden 1.350 ).....(243.000)

Bu proje ile hem çiftçilerimiz hem kazançlı bir yatırıma imza atacaklar hem de ilçemiz yemyeşil bir örtüye bürünecektir.


PAULOWNİA YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

1.1. PROJENİN ADI
.....Bafra İlçesinde "PAULOWNİA YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ"
1.2. POJEYİ HAZIRLAYAN.....Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ..... İlçe Müdürlüğü
1.3. PROJEYİ YÜRÜTECEK KURULUŞLAR.....,..... Kaymakamlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
1.4. PROJENİN BAŞLAMA YILI.....2000
1.5. İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KURULUŞLAR.....Samsun Tarım İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fidan Temin Edilecek Resmi Ve Özel Kuruluşlar.
1.6. PROJENİN KAPSAMI.....Bafra İlçesi ve Köylerinde 5 çiftçiye 5'er da, toplam 25 da alanda Paulownia Üretimini Gerçekleştirmek.
1.7. PROJENİN UYGULAMA YERİ.....Bafra İlçesi ve köyleri
1.8.PROJENİN MALİYETİ.....2000 Yılı piyasa fiyatlarına göre:
SABİT YATIRIM TUTARI.....(1 dekar için)
464.695.000(DÖRTYÜZATMIŞDÖRTMİLYONALTIYÜZDOKSANBEŞBİN)TL
FİNANSMAN MİKTARI.....8.100.000.000(SEKİZMİLYARYÜZMİLYON) TL.
(25 da lık tesis için)
1.9.PROJENİN FİNANSMANI.....Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

2. GENEL BİLGİLER: Günümüzde Dünya her alanda hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Gerek teknoloji gerekse ekonomik gelişmeleri neticesinde insanlık en rahata ve refaha doğru gitmeye çabalamaktadır. Bu süreç içerisinde de ana varlık olan insanın sağlıklı ve dinamik olması gerekir. Bu da ancak iyi kazanarak, gelir seviyesini yükselterek sağlanabilir. Çiftçimiz daha az emek ve girdi ile, daha fazla kazanmanın arayışı içine girmiştir. Çok fazla harcayarak ve emek sarf ederek ürettiği ürünün karşılığını almak istemektedir. Ancak yıllardır aynı ürünleri yetiştirmek bir çok problemi de beraberinde getirmektedir. Artık üretici daha kazançlı olacak alternatif ürünlere yönelmek zorundadır.
İşte bu amaca hizmet verebilecek bir üretim dalı olan tarım ormancılığı içerisinde "PAULOWNİA" yetiştiriciliği için adım atmak amaçlanmıştır. Yetiştiriciliği kolay olan bu ağaç, dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olarak tanımlanmaktadır. Taban suyu yüksekliği 1,5 m ye kadar olan, kumlu-tınlı geçirgen topraklarda iyi gelişir. Ilıman, yağışlı bölgelere iyi uyum sağlar. -15 C den 50'C ye kadar tolerans gösterir.
PAULOWNİA iki önemli özelliği ile dikkat çekmektedir. Büyüme performansı ve budaksız kaliteli kerestesi, derin kök gelişimi sebebiyle, tarımsal ormancılık sistemlerinde, hızlı gelişimiyle kentsel yeşillendirme , peyzaj ve toprak düzenleme çalışmalarına da uygundur. Yaprak büyüklüğü bir yıl içinde ortalama 1 metreye ulaşarak uygun klima oluşmasına olumlu katkıda bulunur. Diğer tarımsal ürünlerle birleştirilerek yapılan kombine dikimlerde hem rüzgar seti ve erozyon önleyici, hem de yeşillendirici görev yapar. Setleme ile yapılan kombine dikimlerde mısır ve buğdayda rekolteyi artırır. Güneşin radyoaktif ışınlarını absorbe ederek ürünün zarar görmesini engeller.
Uygun bakım şartlarında bir yılda yaklaşık 6m boya ulaşan paulownia yılda yaklaşık 30kg hayvan yemi olarak kullanılan,yüksek protein içeren( ) kuru yaprak ve 400kg genç dal verir. Paulownia 3-4 yılda rotasyona girerek hasat edilebilir. İdeal kerestesini 6-7 yılda oluşturur. Paulownia'dan elde edilen kereste gerçek orman ağaçlarından elde edilen sert kereste gibidir. Uygun bakım metotları ile son derece düzgün,budaksız,kokusuz, hafif ve kolay işlenebilen kereste elde edilebilir. Paulownia rejeneratif özelliği nedeniyle hasat edildikten sonra büyümesine devam eder, böylece bir dikim sonucunda 8-10 kez hasat yani yeni ürün elde etmek mümkündür.
3. PROJENİN AMACI
Değerli tarım ürünlerinin rüzgar ve su etkili aşınmalara karşı korunması
Kavaktan iki misli daha hızlı hasat ve çok daha değerli kereste sağlamak
Kağıt endüstrisinde bol ve kaliteli hammadde
Tuzlanma tehdidi altındaki tarım alanlarında set ve bitki örtüsü oluşturulması yolu ile koruma
Çiftçilere alternatif geçim kaynağı sağlamak
Bahçe ve tarla bitkilerinin ekimi ile uğraşacak gücü olmayan çiftçi ailelerinin arazilerini değerlendirerek gelir sağlamak

4. YATIRIM SÜRESİ BİLGİLERİ :
4.1. İŞLETME YATIRIMI (SABİT YATIRIM) :
4.1.1. BAHÇE TESİSİ :

Harcama Çeşidi.......................Birim.....Miktarı.....Birim Fiyatı(Tl).....Tutarı (Tl.)
Toprağın sürümü....................Dekar........1...........6.000.000.........6.000.000
Fide bedeli..............................Adet........27.........12.000.000.....324.000 000
Gübre bedeli(DAP-Kompoze)...kg........30...............125.000........ 3.750.000
Çiftlik gübresi............................kg......500.................35.000...... 17.500.000
Dikim işçiliği............................işçi...........3............7.000.000...... 21.000.000
Dikenli tel...................................m.......320.................60.000.......19.200.000
Maden direk...............................m.........20...............500.000.......10.000.000
Maden direk Dikimi
dikenli Tel işçiliği.....................işçi...........3...........7.000.000....... 21.000.000
T O P L A M....................................................................................422.450.000
Nakliye Toplamı..............................................................................42.245.000
TOPLAM.........................................................................................464.695.000
5 Dekar "PAULOWNİA" Tarlası İçin
GENEL TOPLAM..........................................................................2.323.475.000

5.1 BİR DEKAR PAULOWNİA TARLASININ BAKIM MASRAFLARI
İŞLEMLER..............2.YIL.....3.YIL.....4.YIL.....5.YIl
Toprak İşleme.................15.000.000...15.000.000...15.000.000...15.000.000
Gübreleme.........................5.000.000.....5.000.000.....5.000.000.....5.000.000
Sulama.............................10.000.000...10.000.000...10.000.000...10.000.000
Zirai Mücadele...................5.000.000.....7.000.000...10.500.000...15.750.000
Çapalama...........................7.000.000.....7.000.000.....7.000.000.....7.000.000
Beklenmeyen Gid (%5)....2.100.000.....2.200.000.....2.375.000.....2.637.500

TOPLAM...........................44.100.000...46.200.000...49.875.000...55.387.500

5.2. 1 DEKAR PAULOWNİA TARLASININ YILLIK İŞLETME GİDERLERİ:
Harcama Çeşidi..............................Tutarı(Tl)
Toprak işleme (çapa, ot alma).....15.000.000
Gübreleme.......................................5.000.000
Sulama..........................................10.000.000
Zirai Mücadele..............................15.750.000
Çapalama........................................7.000.000
Kesim İşçiliği................................70.000.000
Nakliye ()...................................12.275.000
Beklenmeyen giderler % 10.........6.775.000
T O P L A M.................................141.800.000
5 DEKAR İÇİN............................709.000.000

6. PROJE TUTARI......................1da (TL)..............5da(TL)
6.1 SABİT YATIRIM
6.1.1. TESİS MASRAFLARI
.....464.695. 000.....2.323.475.000
BAKIM MASRAFLARI...............195.562.500....... 977.812.500
TOPLAM.....................................660.257.500.....3.301.287.500
6.2 İŞLETME SERMAYESİ.........141.800.000........709.000.000
PROJE TUTARI..........................802.057.500.....4.010.287.500

İŞLETME GELİRLERİ
PAULOWNİA dikilişinden 5-6 yıl sonra en ekonomik kesim çağına gelir. Kesime gelmiş ağaçların bakıma göre çapları 60-70cm, yükseklikleri 20-30 m arasında değişir. Bu özellikteki bir ağaçtan elde edilen gelir :
T 960; r²h = 3,14x(30)²cmx2000cm =5.652.000cm³ =5,652m³
1m³ tomruk fiyatı = 30.000.000TL
BİR AĞACIN GELİRİ.........5,652m³ x30.000.000TL =     169.560.000TL
DEKARA GELİR................169.560.000TL x 27 ağaç =  4.578.120.000TL
BİR TESİSİN GELİRİ.....4.578.120.000TL x 5dekar =22.890.610.000TL

Yıllık olarak ağaç başına elde edilen 250-300kg genç dallar 20-25 kg hayvan yemi olarak kullanılan kuru yaprak ürünü, işletme gelirlerine dahil edilmemiştir.

FİNANSMAN DAĞILIM TABLOSU :
FİNANSMAN ÇEŞİDİ.....................................MİKTARI (TL).............%
PROJE TUTARI :
Yatırım Giderleri.........................................3.301.287.500............82.3 
İşletme giderleri............................................709.000.000............17.7
TOPLAM.......................................................4.010.287.500.............100
FİNANSMAN DAĞILIMI :
Çiftçinin Yatırıma Katkısı...........................1.681.287.500............41.9
Devletin Yatırıma Katkısı...........................1.620.000.000............40.3
Çiftçinin İşletme Giderlerine Katkısı............709.000.000............17.8
TOPLAM.......................................................4.010.287.500.............100

Sabit yatırım masraflarından fidan bedeli devlet katkısı olarak düşünülmüştür. Sabit yatırımın diğer giderleri ve işletme giderleri çiftçi tarafından karşılanacaktır. Proje ile 5 çiftçi ailesine 5dekarlık PAULOWNİA tesisi hedeflenmiştir. Bir bahçe için 1.620.000.000 TL devlet finansmanına ihtiyaç vardır. Buna göre gerekli olan TOPLAM FİNANSMAN = 5x1.620.000.000 =8.100.000.000(SEKİZMİLYARYÜZBİN)Tl. dır.

HAZIRLAYAN      KONTROL EDEN         ONAYLAYAN

 
  Bugün 15 ziyaretçi (54 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=