.
  İncir
 
İNCİR ÜRETİM PROJESİ

.....2004

İÇİNDEKİLER


1-PROJENİN ÖZETİ
2-PROJENİN ANA AMAÇ VE GEREKLİLİĞİ
3-PROJENİN TEKNİK YÖNÜ
3-1-Üretim Yöntemleri
3-1-1 İncir Üretimi
4- PAZAR VE PAZARLAMA
5-PROJENİN MALİ VE EKONOMİK YÖNÜ
5-1- İncir Üretim Projesinin Ekonomik Yönü
6- ÜRÜNLER İTİBARİYLE KREDİLENDİRMEYE ESAS ALINACAK YATIRIM İCMAL TABLOSU

GİRİŞ

İncirin anavatanı Anadolu'nun Ege ve Akdeniz kıyıları ile Suriye'nin kıyı kesimleri ve Filistin bölgesidir.Filistin'den Afrika'nın Akdeniz'e kıyısı olan kesimleri ile Anadolu'dan Avrupa'ya Yunanistan İtalya ve İspanya'ya yayılmıştır.Bu özelliği ile incir bir Akdeniz meyvesidir.Ülkemiz incir üretimi konusunda dünyanın en önde gelen ülkesidir.İncir dünya pazarında hem taze hem de kuru incir olarak talep edilen çok değerli bir meyvedir.Hatta kutsal kitaplarda adı geçen çeşitli semantik inançlarda cennet meyvesi olarak bahsedilen bir üründür.İlimiz ekolojisinin ve arazi yapısının elverişliliği nedeni ile ülke incir üretiminde önemli bir yer işgal etmektedir.Ekolojisinin müsaade ettiği pek çok alanda ticari olarak yetiştirilmektedir.İlçemizde ise incir için ekolojisi uygun karlı olarak yetiştirilebilecek pek çok bölge bulunmaktadır.Böylece ekonomik bir şekilde kullanılmayan alanlarda ekonomiye kazandırılaraktan çiftçilerimizin ekonomik durumu iyileştirilebilecektir.

PROJENİN ÖZETİ
İNCİR


Projenin Adı : .............. İlçesi İncir Üretim Projesi
Projenin Uygulanacağı Yerler: ........................- ................
Projenin Kapasitesi : 5 dk x 30 Adetlik Tip Proje
Projenin Genel Yatırım Tutarı
-Projenin Sabit Yatırım Tutarı : 55 875 000 000 TL
-Projenin İşletme Yatırım Tutarı: 79 485 000 000 TL
-Projenin Genel Yatırım Tutarı : 135 360 000 000 TL
-Projenin Finansmanı :
Öz Kaynak : 103 860 000 000 TL
Kredi : 31 500.000.000 TL
Toplam : 135 360 000 000 TL

Yatırımın Gerçekleşme Tarihi :

Yatırıma Başlama Tarihi :2004
İşletmeye Alma Tarihi : 2004
Tam Kapasiteye Ulaşma Tarihi :2009

Projeyi Hazırlayan:     Projeyi Kontrol Eden:     Projeyi Onaylayan:

2-PROJENİN AMAÇ VE GEREKLİLİĞİ

İlçemiz dağlık , yamaç ve yamaç kenarı köyleri coğrafi ve topoğrafik şartları nedeniyle tarımsal gelir yönünden oldukça yetersizdir.Yine bu köylerimizde sulu arazi azlığı ve çayır-mera alanlarının yetersizliği nedeniyle hayvancılıkta oldukça geri durumdadır.

Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen nedenlerle bu köylerimizde tarımsal gelir oldukça düşüktür.Tarımsal faaliyet dışında herhangi bir çalışma kolunun hemen hemen bulunmadığı bu bölgelerde arazi şartlarına uygun pazarlama imkanları ve kar marjları yüksek ürünlerle ilgili tarıma yönelinmesi zorunlu görülmektedir.

Bu köylerimizde araziler umumiyetle meyilli sığ toprak derinliğine sahip araziler durumundadır.Toprak yapısı oldukça değişken olup kumlu yapıdan killi yapıya kadar değişken yapı arz etmektedir. Sulama imkanları yok veya sınırlıdır.Arazilerde oldukça kesif bir toprak erozyonu gözlenmektedir.Belirtilen bu arazilerin buğday ve benzeri tarla ürünleri tarımında kullanıldığı görülmektedir.

Projeye aldığımız ürün bu arazilerde kolaylıkla yetişecek olup şu an elde edilen ürünlere göre karlılığı çok daha yüksek durumdadır. Önerilen bu ürünün pazarlama imkanları da çok daha geniştir.

İncirin verimli çeşitleri ile kapama bahçeleri kurulması ile bu köylerin gelirlerinin arttırılması ,sosyal hayatın canlandırılması ve önemli tehlike arz eden toprak erozyonunun önlenmesi amaçlanmaktadır.

Gelir düzeyleri nispeten daha düşük olan bu köylerimizde incir üretiminin geliştirilmesi tip projesi hazırlanarak< Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı> kaynaklarından kredilendirilmesi ile üretim ve gelir artışı sağlanarak öngörülen amaca ulaşılabileceği düşünülmektedir.

Bu maksatla;

1-Karacabey İlçesi köylerinde 5'er dekarlık incir bahçesi tip projelerinin istekli çiftçiler tarafından uygulanması sağlanacaktır.

2-İncir fidanları üretici kişi ve kuruluşlardan alınarak kredili olarak (Daha önceden yerleri tespit edilip kredi ile ilgili işlemlerini tamamlamış çiftçilere ) proje başına göre öngörülen sayıda fidan verilerek müdürlüğümüz nezaretinde çiftçi tarafından dikimleri sağlanacaktır.

3- Diğer tüm girdiler toprak işleme,gübreleme,budama vb. işlemler çiftçi tarafından kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir.
3-PROJENİN TEKNİK YÖNÜ:

3.1.İNCİR ÜRETİMİ
3.1.1.İklim İstekleri

İncir subtropik iklim bitkisidir. Yazları sıcak ve kurak ,kışları ılık yerler isterler.Yıllık ortalama 18-20 derece ,ağustos-eylül aylarında ise 30 derece sıcaklık isterler. Kışın sıcaklığın -9 derecenin altına düştüğü yerlerde başarılı bir şekilde yetiştirilemezler.Yıllık 600-650 mm yağış isterler.İlekleme döneminde esecek sert rüzgarlar ilek arısının uçuşunu engelleyeceği için döllenmeye engel olur.

3.1.2.Toprak İstekleri
Derin,kumlu-killi yeterli organik madde ve kirece sahip toprak isterler.Kireççe zengin topraklarda iyi yetişir ve toprak tuzluluğuna az dayanıklıdır.Taban suyu 2 metreden daha yakın yerde kaliteli ürün vermez.
3.1.3.Bahçe Tesisi
Toprak krizma edilir.Daha sonra pulluk ve diskharrov ile işlenerek dikime hazır hale getirilir. Düz arazilerde kare ,meyilli arazilerde kontur dikim uygun görülmektedir. Dikimde 8x8 yada 6x6 metre aralık ve mesafe uygulanmalıdır.

3.1.4.Bakım İşleri
a- Toprak İşleme : İncir bahçelerinde sonbaharda 1 ve ilkbaharda 2 defa olmak üzere 3 defa sürüm yapılmalıdır.Sonbahardaki sürüm hasattan sonra yağmurlar yağınca yapılar.İkinci sürüm ilkbaharın başında yabancı otları yok etmek için,üçüncü sürüm ise birinci ileklemeden sonra haziran ayı içerisinde yapılır.
b-Sulama : Yağışın 550 mm.nin altına düştüğü yerlerde sulama yapılması gerekir.Meyilli alanlarda ağacın alt kısmında toprak yükseltilmek suretiyle havuz yapılarak kış yağışlarının tutulması sağlanır.
c-Gübreleme : Ağaç verime yattıktan sonra ihtiyacı karşılayacak ölçüde azotlu gübre ve kompoze gübreler verilir.
d- Budama : Genellikle aralama ayıklama budaması şeklinde yapılır.Ağaç yaşlandıktan sonra ise gençleştirme budaması yapılır.
e-İlekleme : İncirde erkek ve dişi ağaçlar ayrı ayrıdır.Meyve tutumu için gerekli olan döllenme ilek arısı denilen bir arı tarafından sağlanmaktadır.Yumurta bırakmak için hem erkek hem de dişi ağaçların meyvelerinin içine giren ilek arısı bu şekilde polen taşınmasını sağlamaktadır. İşte bunu kolaylaştırmak için erkek meyvelerin dişi ağacın çeşitli dallarına asılması gerekir.Bu işleme ilekleme adı verilmektedir. Bu işlem yılda üç defa yapılabilirsede en önemli ürün yaz meyvesi olduğu için yazın yapılan ilekleme en önemlisidir.
f-Hasat : Yurt içi tüketim için tam yeme olumunda,yurt dışı tüketim için ise henüz tam olgunlaşmadan yola dayanabilecek halde hasat edilir.

PAZAR VE PAZARLAMA
Proje kapsamında üretilecek ürünlerin Pazar ve pazarlama sorunu olmayacaktır.Çünkü projenin uygulanacağı yer Bursa ve İstanbul gibi büyük pazarlara oldukça yakındır.Üretilecek ürünün incir pazarda çok beğenilmekte ve kolayca alıcı bulabilmektedir.
Ayrıca bu ürünün yüksek fiyatıda alternatiflerine oranla daha fazla gelir getirmesini sağlamaktadır.

PROJENİN EKONOMİK VE MALİ YÖNÜ(İNCİR)

Fidan Sayısı.............28 Adet/Da                Ağaç Verimi.....71,5 Kg/Ağaç
Fidan Fiyatı.............7 500 000 TL         Proje Kapasitesi.....5 Da
Ürün Fiyatı..............1.000.000 TL    Toplam Fidan Sayısı.....140 Adet

YATIRIM GİDERLERİ ( 1 Dekar İçin).....TUTARI
===============================
Sürüm (2 Defa)..............................30.000. 000 TL
Disk-harrow......................................7.500.000 TL
Çiftlik Gübresi..................................60.000.000 TL
Ticari Gübre.......................................5.000.000 TL
Fidan Çukurlarının Açılması..............30.000.000 TL
Fidan Dikimi......................................30.000.000 TL
Fidan Bedeli (6x6) x 7.500.000 TL..210.000.000 TL

================================
TOPLAM.....372.500.000 TL

TOPLAM YATIRIM GİDERİ (5 da. için)
================================
Sürüm.................................................150.000. 000 TL
Disk-harrow..........................................37.500.000 TL
Çiftlik Gübresi......................................300.000.000 TL
Ticari Gübre...........................................25.000.000 TL
Fidan Çukurlarının Açılması..................150.000.000 TL
Fidan Dikimi..........................................150.000.000 TL
Fidan Bedeli (6x6) x 7.500.000 TL.....1.050.000.000 TL
================================
TOPLAM.....1.862.500.000 TL

İŞLETME GİDERLERİ (1 da.için).....TUTARI
================================
Toprak İşleme..........................30.000.000 TL
Gübre Bedeli ve Gübreleme.....30.000.000 TL
İlaç Bedeli ve İlaçlama.............75.000.000 TL
Budama....................................40.000.000 TL
Sulama.....................................25.000.000 TL
Hasat ve Ambalaj..................250.000.000 TL
Nakliye.....................................25.000.000 TL
İlekleme...................................15.000.000 TL
Amortisman.............................14.900.000 TL
Diğer Giderler..........................25.000.000 TL
================================
TOPLAM.....529.900.000 TL

İŞLETME GİDERLERİ (5 da.için).....TUTARI
================================
Toprak İşleme...................................150.000.000 TL
Gübre Bedeli ve Gübreleme...............150.000.000 TL
İlaç Bedeli ve İlaçlama.......................375.000.000 TL
Budama..............................................200.000.000 TL
Sulama...............................................125.000.000 TL
Hasat ve Ambalaj...........................1.250.000.000 TL
Nakliye...............................................125.000.000 TL
İlekleme...............................................75.000.000 TL
Amortisman.........................................74.500.000 TL
Diğer Giderler.....................................125.000.000 TL
================================
TOPLAM.....2.649.500.000 TL (Tam Gelişme Yılında)

İŞLETME GELİRLERİ:

Dikilecek incir fidanının 5. yıldan itibaren verime yatacağı ve ekonomik ömrünün 26 yıl olacağı öngörülmüş olup ağaç. Başına ortalama 71,5 kg verim alınabileceği varsayılmıştır.1 dekara 6x6 m aralık ve mesafeyle 28 fidan dikilecek ve buna göre bir dekardan toplam 28 x 71,5 = 2000 kg ürün elde edilecektir. Üretilecek ürün satış fiyatı 1.000.000 TL/kg. olarak belirlenmiş olup buna göre yıllar üzerinden elde edilecek işletme geliri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1 DEKARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜN MİKTARI VE TUTARI
YILLAR.....YILLIK ÜR.MİK.(Kg).....BİRİM FİYATI.......TOPLAM GELİR
=========================================
1-........................0........................1.000.000 TL................0
2-........................0........................1.000.000 TL................0
3-........................0........................1.000.000 TL................0
4-........................0........................1.000.000 TL................0
5-....................560........................1.000.000 TL........560.000.000 TL
6-7-...............1120.......................1.000.000 TL......1.120.000.000 TL
8-30-.............2000.......................1.000.000 TL......2.000.000.000 TL

5 DEKARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜN MİKTARI VE TUTARI
YILLAR.....YILLIK ÜR.MİK.(Kg).....BİRİM FİYATI.....TOPLAM GELİR
=========================================
1-........................0.......................1.000.000 TL.................0
2-........................0.......................1.000.000 TL.................0
3-........................0.......................1.000.000 TL.................0
4-........................0.......................1.000.000 TL.................0
5-..................2300.......................1.000.000 TL........2.800.000.000 TL
6-7-..............5600........................1.000.000 TL........5.600.000.000 TL
8-30-..........10000........................1.000.000 TL......10.000.000.000 TL

PROFORMA GELİR-GİDER TABLOSU.....X 1000 TL

YIL

1

2

3

4

5

6-7

8-30

İşletme Geliri

0

0

0

0

2.800.000

5.600.000

10.000.000

İşletme Gideri

349 500

484 500

619 500

749 500

1 284 500

1 817 000

2 549 500

Kar

-349 500

-484 500

-619 500

- 749 500

1 515 500

3 783 000

7 450 500

Borç Ödemesi

105 000

367 500

341 250

315 000

288 750

---

---

Net Kar

-454 500

-852 000

-960 750

-1064 500

1 226 750

3 783 000

7 450 500

Amortisman

74.500

74 500

74 500

74 500

74 500

74 500

74 500

Kullanılabilir Fonlar

-380 000

 

- 777 500

 

- 886 250

-990 000

1 152 250

 

3 708 500

 

7 376 000

 PROJENİN FİNANSMANI
Projede fidan alımı için ilk yılı ödemesiz 5 yıl vadeli % 10 faizli kredi kullanılacaktır.Buna göre projenin finansmanı şöyle olacaktır.

Projenin Genel Yatırım Tutarı.....Çiftçi Katkısı(%).....Kredi(%)
4 512 000 000 TL..............................76,73................23,27

1 KİŞİ İÇİN KREDİ ÖDEME PLANI.....(TL)
Yıllar.....Devre Başı Borç.....Borç Payı.........Faizler...............Ödeme Toplamı
1.............1 050 000 000...........--................105.000.000.....105.000.000
2.............1 050.000.000.....262.500.000.....105.000.000.....367 500.000
3................787.500.000.....262.500.000.......78.750.000.....341.250.000
4................525.000.000.....262 500.000.......52.500.000.....315.000.000
5................262.500.000.....262.500.000.......26.250.000.....288.750.000

İşletme Sermayesi : 2 649 500 000 TL
Yatırım Tutarı : 1 862 500 000 TL
Genel Yatırım Tutarı : 4 512 000 000 TL
Proje Rantabilitesi : Kar/Genel Yatırım Tutarı
Proje Rantabilitesi% :176,135
Mali Rantabilite % :

NAKİT AKIM TABLOSU

YILLAR

1

2

3

4

5

6-7

8-30

GELİRLER

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Geliri

0

0

0

0

2.800.000

5.600.000

10.000.000

Kredi

1 050 000

-

-

-

-

-

-

Toplam Gelir

1 050 000

-

-

-

2.800.000

5.600.000

10.000.000

GİDERLER

 

 

 

 

 

 

 

Yatırım Giderleri

1 862 500

 

 

 

 

 

 

İşletme Giderleri

349 500

484 500

619 000

749 500

1 284 500

1 817 000

2 549 500

Kredi ve Taksit Gideri

105 000

367 500

341 250

315 000

288 750

 

 

Toplam Gider

2 317 000

852 000

960 250

1 064 500

1 573 250

1 817 000

2 549 500

Net Akım

-1227 500

0

0

0

1 226 750

3 783 000

7 450 500

Iskonto Oranı % 10 Olarak Alınmıştır

İndirgenmiş Gelir

945 000

0

0

0

2.520.000

5.040.000

9.000.000

İndirgenmiş Gider

2 085 300

766 800

864 225

958 050

1 415 925

1 635 300

2 294 550

İndirgenmiş Net Akım

-1104 750

-766 800

-864 225

-958 050

1 104 075

3 404 700

6 705 450Fayda Masraf Oranı = İndirgenmiş Gelir Toplamı/ İndirgenmiş Gider Toplamı
= 3,92 F/M>1 Olduğundan proje karlı olup uygulanabilir niteliktedir.

KREDİLENDİRMEYE ESAS ALINACAK YATIRIM İCMAL TABLOSU
Yatırım Cinsi................Adet............Birim Fiyatı(TL)..................Tutarı (TL)
İncir Fidanı Alımı..........4200...............7 500 000..................31 500 000 000

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarından sadece fidan alımına ilişkin yatırımın kredilendirilmesi öngörülmüş olup Karacabey İlçesi kredi bedeli her proje için 1 050 000 000 TL toplam kredi bedeli ise 31 500 000 000 TL'dir.

 
  Bugün 14 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=