.
  Bodur Kiraz
 
myspace comments

 


(1.) BODUR KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

1.ALT- PROJENİN ADI ve KONUSU:
Yoksullar için gelir getirici mikro ölçekli alt-projelerden, 30 dekarx30 kişi bodur kiraz bahçesi projesi.

2.ALT- PROJENİN UYGULAMA YERİ: ................... İli Merkez ......... İlçesi

3. ALT- PROJENİN AMACI ve GEREKÇESİ:
İlimizde uygun arazilerin değerlendirilmesi, aynı zamanda meyveciliği geliştirmek ve çiftçilerimize alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla bodur kiraz bahçesi tesis edilmesi hedeflenmiştir. Amaç kiraz yetiştiriciliğini, toplu kapama bahçe tesis edilerek daha düzenli ve karlı bir üretim dalı haline getirmektir. Kapama bahçelerin, bakım, budama, ilaçlama v.s. işlemleri de daha kolay ve avantajlıdır.

4.ALT-PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve MİKTARI:

Gisela 5-6 anacına aşılı bodur kiraz çeşitleri : Ziraat 900 ( dölleyicisi Lambert, Starks Gold ), Metron Marvel ( dölleyicisi Noble, Van ( dölleyicisi Lambert, Biggareau Napolyon ), Metron Bigarreau ( dölleyicisi Lambert, Noble ) 

 Gisela 5 Bodur Anaç 190 adet /da

1,5mx 3,5m (kg/da)

Birinci Yıl

0

İkinci Yıl

40

Üçüncü Yıl

400

Dördüncü Yıl

600

Beşinci Yıl

800

Altıncı Yıl

1700

Yedinci Yıl

1800

TOPLAM :

5340


5.ALT-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Projenin süresi toplam 5 yıldır. İlk iki yılı ödemesiz olup, kredi faizsiz olarak 3 yılda eşit taksitler halinde geri ödenecektir.

6.ALT-PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ:

6.1. Sabit Giderler: 1 da bodur kiraz bahçesi için;

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR 

BİRİMİ

BİRİM FİYATI(TL)

TOPLAM (TL)

Kiraz fidanı

80

adet

19.000.000

1.520.000.000

Damla sulama borusu

300

m

300.000

90.000.000

Taşıyıcı boru (40’lık)

30

m

2.000.000

60.000.000

( Gübre tankı, flitre ve kum flitresi

1

ad

300.000.000

300.000.000

conta , nipel, kör tapa

 

 

 

20.000.000

Kelebek vana ¼ inç

6

ad

5.000.000

30.000.000

Galvanizli tel  900 m

40

kg

1.500.000

60.000.000

Demir direk ( 3 m )

 80

ad

6.000.000

480.000.000

Çimento

0,250

ton

80.000.000

20.000.000

Beklenmeyen giderler

 

 

 

20.000.000

TOPLAM

 

 

 

2.600.000.0006.2. İşletme Giderleri:Tesis masrafları;
Direk dikimi : 80 ad. X 1.000.000 TL = 80.000.000 TL
Tel çekimi : 3 işçi yevm. x 20.000.000 TL = 60.000.000 TL
Fidan dikimi : 80 x 1.000.000 TL = 80.000.000 TL
TOPLAM : 220.000.000 TL

6.3 Toplam Giderler: 2.820.000.000 TL

6.4. Toplam Gelirler: 1 da bodur kiraz bahçesi geliri
Üçüncü yılında bodur kiraz bahçesinden 1 dekardan 80 x 7 kg kiraz hasat edilmektedir.
80 x7 kg = 560 kg
560kg x 3.000.000 TL = 1.680.000.000 TL
Altıncı yılında 1700 kg x 3.000.000 TL/kg = 5.100.000.000 TL

6.5. Geri Ödeme Planı
Fidan fiyatı, sulama, gübreleme ve telli sistem giderlerinin S.Y.D.V.'ınca , diğer giderlerin ise fayda sahibince karşılanması öngörülmüştür.
Fidan bedeli, sulama, gübreleme, nakliye : 2.600.000.000 TL
SYDV'ınca gönderilecek toplam Kredi:2.600.000.000 TL x 30=. 78.000.000.000 TL
Kişi başına geri ödeme planı :

 

1.TAKSİT

2.TAKSİT

3.TAKSİT

TL/YIL

1. Yıl(2004)

---

--

--

--

2. Yıl (2005)

--

--

--

--

3. Yıl (2006)

290.000.000

290.000.000

290.000.000

870.000.000

4. Yıl (2007)

290.000.000

290.000.000

290.000.000

870.000.000

5. Yıl (2008)

290.000.000

290.000.000

280.000.000

860.000.000

TOPLAM :

 

 

 

2.600.000.0007.ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:
Bahçe tesis edildiği 4. yılında fidan yatırımını karşılamaktadır. Altıncı yıldan itibaren 1700-1800 kg. verim alınabilmektedir.Bodur kiraz yetiştiriciliği sayesinde, erken yaşta meyve eldesi,yatırımın kısa zamanda geri dönüşümü, yüksek verimlilikte uygun maliyetli üretim ve dış Pazar talebi doğrultusunda yüksek gelir ve kazanç sağlanmaktadır.

8.ALT-PROJENİN EKLERİ:
Proje; Tarım İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca birlikte yürütülecektir.

Projeyi Hazırlayan                        Kontrol Eden

ONAYLAYAN

myspace layouts

 

(2.) BODUR KİRAZ PROJESİ (20 KİŞİLİK)

1- Projenin Adı :
Bodur Kiraz Üretimini Geliştirme
2- Projeden Sorumlu Kişiler/Kuruluşlar :
2.1. Sinop İli Erfelek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığı projenin finansmanı, proje ile ilgili ihalelerin yapılması, proje bedellerinin ödeme planlarının hazırlanması ve takibi.
2.2. Erfelek Tarım İlçe Müdürlüğü projenin hazırlanması ve uygulama sonrası takibi.
3- Proje Süresi : Tesis süresi1 Yıl, ekonomik ömrü 20 yıldır.
3.1. Başlama Tarihi : 30/03/2006
3.2. Bitiş Tarihi : 30/03/2009
4- Proje Uygulama Yeri : Erfelek İlçesi ve Köyleri
5- Projenin Konusu : 20 Çiftçiye 1'er dekarlık Kapama Bodur Kiraz Bahçesi Tesisi
6- Projeden Faydalanacak Çiftçi Sayısı: 20 çiftçi ailesi
7- Proje Harcamaları :
7.1. Sabit Yatırım Giderleri : 37.428,00 YTL
7.2. İşletme Giderleri : 4.600,00 YTL
7.3. Toplam Maliyet : 42,028,00 YTL
8- Projenin Finansmanı :
Proje Sosyal Riski Azaltma Finansmanı ve Çiftçi Katkısı ile finanse edilecektir.
8.1. SRAP Katkısı : 27.360,00 YTL
8.2. Çiftçi Katkısı : 3,040,00 YTL
8.3. Toplam Yatırım : 30,400,00 YTL
Projedeki kiraz fidanı alımından toplam yatırım 30,400,00 YTL olup, bunun  çiftçi katkısı olacaktır. Geriye kalan 27.360,00 YTL'lik kısım Erfelek İlçesi SYDV Başkanlığı tarafından karşılanacak olup, bu parayı projeden faydalanan üreticiler 1. Yılı ödemesiz, üç yılda, üç taksitte faizsiz olarak geriye ödeyeceklerdir. Geriye kalan Sabit Yatırım Giderlerini ve İşletme Giderlerini üreticiler kendileri karşılayacaklardır.

GİRİŞ
Ülkemiz kiraz ağacının gen merkezlerinden biri olup yaklaşık olarak 5.500.000 adet meyve veren yaşta kiraz ağacına varlığına sahiptir. Son 4-5 yıldır kirazda erken verim alabilmek ve istenen vasıflarda ürün elde edebilmek için toplu meyve bahçelerinin kuruluşunda imkanlar nispetinde bodur fidanlar kullanılmaktadır.
Ülkemizin yıllık Kiraz üretimi 170.000 ton, Sinop İlinin Kiraz üretimi 1.284 ton civarındadır.
İlçemizdeki kiraz ağaçları pazarda tutulan, albenisi olan, nakliyeye dayanıklı ve ihracat için aranan çeşitler yerine gelişi güzel tesis edilmiş geleneksel uzun boy formlu kirazlardır. Erfelek İlçesi bodur kiraz üretimi için uygundur. İlçemizde kiraz, sulama şartı olmadan da yetişebilmekte olup, ayrıca İlçede meyvecilik diğer ilçelerimize göre daha çok gelişmiştir.
Ülkemizde son yıllarda Kütahya, Afyon, Uşak, Isparta, Manisa, Bursa, Tokat ve Amasya İllerinde ihracata yönelik kiraz üretimine ağırlık verilmiş, bodur kiraz çeşitlerinin tesisine gidilerek kiraz meyvesini işleyen, pazarlayan ve ihraç eden şirketler kurulmuştur. Bu şirketler; gerek bahçe tesisinde, gerekse ürün alımında sözleşmeli üretici modeliyle çalışmaktadırlar. İlçemizde de bodur kiraz üretimini artırmak üreticilere ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacaktır.
Bu uygulama ilçemizde tesis edilecek bodur kiraz bahçelerinden elde edilecek ürünlerin pazarlanmasında rahatlık sağlayacak, bu tür yetiştiriciliğin yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.
9- Projenin Amacı :
Kiraz fidanları genellikle kiraz çekirdeğinden , mahlepten veya kuşkirazı çekirdeğinden elde edilmiş anaçlardan elde edilir. Son yıllarda bodur kiraz anaçları üretimi yaygınlaşarak standart kiraz üretiminde önemli bir yer edinmiştir. Bodur kiraz anaçları ile tesis edilmiş bahçe bakım, ilaçlama ve hasat bakımından yüksek boylu çeşitlere göre büyük avantajlar sağlar. Ayrıca erken verime gelir ve pazarda tutulan, ihraç için aranan kaliteli kiraz üretildiği ve sözleşmeli çalışıldığı için bahçe sahipleri ürünü yüksek fiyattan değerlendirmiş olurlar.
Türkiye, Dünya ülkeleri içerisinde çok önemli bir meyve üretici ülkesi olmasına rağmen, birim alandan elde edilen üretimde, gelişmiş ülkelerin gerisinde bulunmaktadır. Bu projenin ilçemizde uygulanmasıyla artacak olan kiraz üretimiyle hem İlimizde hem de ülke genelinde gelişmiş olan ülkelerin üretim standartları yakalanmış olacaktır. Ayrıca, ihraç edilecek nitelikte kaliteli ve tescilli standart çeşitleri üreterek daha pahalıya satma imkanı bulan çiftçilerimizin gelirleri artarak refah seviyeleri yükselmiş olacaktır. Üretilecek kirazın dış pazarlarda aranır nitelikte olması ve ihraç edilmesi durumunda döviz kazandırması sonucu ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacaktır.
10- Projenin Yöre İçin Faydaları : İl ve İlçelerimizde İl dışında veya yurt dışında önemli bir miktarda işçi olduğundan dolayı bunların tasarruflarındaki araziler çoğunlukla boş durmaktadırlar. Köylerde kalan yaşlılar tarla arazisi ile uğraşacak durumda değildir. Bodur kiraz yetiştiriciliği ise sağladığı bakım ve hasat kolaylıkları sayesinde köyde kalanların da kolaylıkla yapabileceği bir tarımsal faaliyettir. Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri yanında organizatör şirketler de üretimin her aşamasında tesis sahiplerini yönlendirip gerekli tavsiyelerde ve uyarılarda bulundukları için başarılı olamama riski azdır.
Ayrıca bodur kiraz fidanları ile tesis edilmiş bir bahçe bu organizasyonla organik tarım uygulamaları için de uygun şartlar sağlamaktadır.
Boş bırakılan araziler ile meyilden dolayı işlenemeyen, insan gücü ile işlenmesi zor ve pahalı olan arazilere ve iyi bir şekilde değerlendirilemeyerek ekonomik gelir getirmeyen diğer arazilere toplu bodur kiraz bahçesi tesisi yapılarak hem bu arazilerin değerlendirilmesi , hem de çiftçilerin sürekli gelir getiren bir tesise sahip edilmeleri ve yurdumuzda giriş bölümünde sayılan illerde olduğu gibi ilçemizde de bodur kiraz bahçelerinden elde edilen kiraz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaktır. İlçemizdeki çalışabilir iş gücünün önemli bir kısmının ilçe dışında iş tutması ilçeden dışarıya olan göçü hızlandırmaktadır. Proje ile göçün azaltılması yanında, ilçe ve yurt ekonomisine olumlu katkılar sağlanacaktır.
11-Projenin Teknik Detayları :
İklim :
Kiraz ağaçlarının soğuğa dayanıklılıkları türlere göre değişmekle beraber bodur anaçlarla elde edilmiş kirazların çiçek tomurcukları - 2,4 C'ye kadar dayanırlar. Ancak açmış çiçekler -2 C'de donarlar.
Kirazların kış dinlenme istekleri önemli olup iyi bir gelişme ve meyve verimi için yeterli kış dinlenmesini almaları gerekir. Yeterli soğuklanma ihtiyacını alamadıklarında çiçeklenmede gecikme olacağından dolayı döllenme sorunları ortaya çıkar. Genel olarak yıllık ortalama 600 mm. Yağış alan yerlerde iyi yetişir. Diğer yerlerde sulamaya ihtiyaç duyar.
Toprak İsteği : Derin iyi drene edilmiş havalanabilen ve yaz aylarında düzenli olarak sulanabilen topraklar kirazlar için en uygun topraklardır.
Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde kökler yüzlek kalır ve ağacın gelişimi yavaş olur. Kuraklık ve dondan etkilenme riski artar.
Bahçe Tesisi : Döllenme kiraz bahçesi tesisinde dikkat edilmesi gerekli en önemli konudur. Stella dışında tüm kiraz çeşitleri kendine kısırdır. Bu nedenle bahçe tesisinde mutlaka dölleyici çeşitlere yer verilmelidir. Ana çeşitler dölleyici çeşitten iki sıradan fazla uzakta olmamalıdır. Büyük bahçelerde iş gücünü ve buna bağlı olarak geliri yıl içine yaymak için 4-5 çeşitten meydana gelmiş tesisler kurulmalıdır. Bahçede döllenmeye yardımcı olacak arı yetiştirilmesi faydalıdır.
Dikim Aralığı : Dikim aralıklarını çeşitler belirler. Bizim projede tesis etmek istediğimiz bodur çeşitler genellikle 2,5 X 5 m veya 3 X 4 m aralık mesafeli olarak dikilir.
Sulama : Yıllık yağışın 600 mm olduğu yerlerde kirazı sulamaya gerek yoktur. Bu yağışın altında olan yerlerde yılda 2-3 kere sulama yapılması gerekmektedir.
Gübreleme : Kiraz bahçelerinde özellikle ilk kuruluş devresinde dekara 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi ve bunun 2 yılda bir tekrarlanması ağaçların gelişmesi açısından yararlıdır.
Dikimin ilk yıllarında çok kuvvetli gübre verilmesi sakıncalıdır. Bu uygulama ağacın kuvvetli bir vegetatif gelişme göstermesine ve meyveye geç yatmasına neden olur.
Ancak gelişmiş ağaçlarda her yıl çiftlik gübresi uygulaması, toprak analizleri yapılarak eksik olan mineral maddelerin verilmesi gerekir.
Budama : Dikim esnasında fidanların tepeleri 90-107 cm den kesilir. Lider haricinde seçilen 4 yan dalın ana gövde üzerinde birbirlerinden 30 cm. aralıkta ve ana gövde ile aralarındaki açının 45-60o olması gerekir. Çatı teşekkül ettikten sonra ağaçlar çiçeğe yatıncaya kadar çok az budanmalıdır. Yukarıya doğru değil yan dalların kenarlara doğru gelişmelerine özen gösterilmelidir.
Hastalık ve Zararlılar : Kirazın en önemli hastalık ve zararlıları Monilya ( Mumya) ve kiraz sineğidir.
Ancak bakteriyel hastalıklar için genel bir kış mücadelesi yapmakta fayda vardır. Kış mücadelesi meyve ağaçlarında gözler uyanmadan % 2'lik bordo bulamacı ile yapılır.
Fungal bir hastalık olan monilya hastalığı birinci derecede sürgün ve çiçek yanıklığına, ikinci derecede meyve çürüklüğüne neden olur. Mücadelesi kültürel tedbirler ve kimyasal mücadele şeklinde olur.
Kültürel mücadele sonbaharda meyve bahçesindeki meyve artıkları ve yaprak artıklarının toplanarak yakılması şeklinde olur.
Kimyasal mücadele; Ağaçların çiçeklenme başlangıcında ( % 5'i çiçek açtığında) Captan P WP terkipli ilaçlarla, çiçeklenmenin -100 olduğu devrede Captan P WP veya Benomyl P WP terkipli, ilaçlarla ilaçlanarak yapılır.
Kiraz sineğinin larvaları meyvenin etli kısmında beslenerek meyvelerin dökülmelerine ve pazar değerini yitirmesine neden olur.
Kiraz sineğine karşı kimyasal mücadele meyvelere ben düştüğü (tatlı su yürüdüğü) devrede Diazinon 185 g/ l EC, Malathion % 25 WP terkipli ilaçlarla yapılır. İlaçlama zamanlarında ilacın hazırlanması ve uygulamasında Tarım İlçe Müdürlüklerinden gerekli yardım alınabilir.
İlaçlamada dikkat edilecek en önemli nokta dozajın fazla kaçırılarak insan sağlığına zarar verecek hale getirilmemesidir. Bu halde ihraç imkanı yok olacağı gibi yerli pazarda satılması da sakıncalı olduğundan ürünün elde kalma ihtimali olur.
Hasat: Kirazlar olgunluk zamanına doğru irileşirler. Bu sayede % 35-40 oranında verim artırmak mümkündür. Bu nedenle kirazda hasat zamanına çok dikkat edilmelidir. Kirazlar el ile ve sapları ile birlikte toplanırlar. Toplama esnasında meyve dalcıkları kırılmamalıdır. Toplanan meyveler 3-5 Kg.lık sepetlere konularak ambalaj yerlerine götürülür.
12- Projenin Uygulama Aşamaları :
12.1. Uygun yer seçimi :
12.2. Dikim yapılacak arazilerin hazırlığı :
12.3. Fidanların temini ve dikimi :

13- Fidanların Nereden ve Nasıl Temin Edileceği :
Alınacak fidanların üreticiliğini sadece özel firmalar yaptığından fidanların en uygun fiyatı veren firmadan alınacaktır.
14- Gelir - Gider Analizi :
Uzun zamanda verime geçen yatırımlarda yatırım masrafları ; ilk tesis giderleri ve tesis dönemi giderleri diye ikiye ayrılır. Tesis ekonomik verim çağına gelince işletme masrafları başlar.
İlk Tesis Giderleri : Her ne kadar derin sürme ve ikileme kiraz bahçesi tesisinde de yapılabilir ise de projede yatırım masraflarını şişirmemesi için ve çok da gerekli olmadığından alınmamıştır.
14.1. Sabit Yatırım Giderleri :
1 dekar için İlk tesis Giderleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Masraf Kalemleri 

Birimi

Birim Fiyatı(YTL)

Tutarı (YTL)

1-Fidan Yerlerinin İşaretlenmesi

1  Gün

20,00

     20,00

2- Çukur Açma

5 Gün

20,00

   100,00

3- Gübreleme

2 Gün

20,00

     40,00

4- Çukur Doldurma

2 Gün

20,00

     40,00

5- Fidan Dikimi

2 Gün

20,00

     40,00

6- Can Suyu Verme

1 /2

20,00

     10,00

7- Fidan Bedeli

80 Adet

19,00

1.520,00

8- Çiftlik Gübresi

1.200 Kg

  0,20

     24,00

9- TSP gübre

60 Kg

  0,34

     20,40

10 Herek

80 Adet

  0,20

     16,00

11 sicim

6 Kg

  3,50

     21,00

1 DEKAR TOPLAMI

 

 

1.851,40

GENEL TOPLAM ( 20 da)

 

 

      37.028,00B- Makine ekipman giderleri : Tesis büyüklüklerinin 1 dekar olması düşünülmektedir. Bu büyüklükteki işletmeler için gerekli alet ve makinalar çiftçinin elinde mevcuttur. Projede alet makine gideri planlanmamıştır. Zirai Mücadele aletleri Tarım İlçe Müdürlüğünce karşılanacaktır.

C- Toprak su Yatırımları : Toprak su yatırımları masraf kalemleri içinde alınmamıştır.
D- Tesis Dönemi Giderleri : Tesis dönemi giderleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.
14.2. İşletme Giderleri                                                                                                  (YTL)

Masraf Kalemleri

1Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4.Yıl

5.Yıl

6.Yıl

Çiftlik Gübresi

-

-

40,00

-

-

40,00

Zirai Mücadele

-

10,00

30,00

40,00

50,00

50,00

Dip Açma

-

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Çapalama İşçiliği.

20,00

30,00

40,00

50,00

50,00

50,00

Budama İşçili

-

-

30,00

20,00

-

40,00

Gübreleme İşçil.

-

-

30,00

-

-

30,00

Mücadele İşçil.

-

30,00

40,00

50,00

60,00

60,00

TOPLAM

20,00

90,00

   230,00

   180,00

   180,00

   290,00

GENEL TOPLAM

 (20 da.)

 

400,00

 

1.800,00

 

4.600,00

 

3.600,00

 

3.600,00

 

58.000,00Nakliye Giderleri : Erfelek teslimi alınacak fidanlar için nakliye giderleri alınmamıştır.
Genel Giderler- Beklenmeyen Giderler : Fidanlar ihale ile alınacağı için alınmamıştır.

YATIRIMTABLOSU.....(YIL)

Çeşidi

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4.Yıl

5.Yıl

6.Yıl

İlk Tesis Giderleri

1.851,40

-

-

-

-

-

Tesis Dönemi Gid.

    20,00

90,00

230,00

180,00

180,00

290,00

1 da. TOPLAMI

1.871,40

90,00

230,00

180,00

180,00

290,00

GENEL TOLAM (20 da.)

37.428,00

1.800,00

4.600,00

3.600,00

3.600,00

5.800,00H- Ekonomik Devrede İşletme Giderleri :


Kalemler

Miktar-Birim

Birim Fiyatı

(YTL)

Tutarı

( YTL)

Çiftlik Gübresi

2.500 Kg

0,02

25 (*)

Suni Gübre

160-60 Kg

70

20

 

60

İlaçlar

2 Kg

0,025

50

Ot Alma

2 Erk.İşgücü

20

40

Budama

2 Erk.İşgücü

30

60

Gübreleme

1,5     

20

30

Mücadele İşçiliği

2        

30

60

Hasat ve Sınıflandırma

3        

20

60

1 Dekar Toplamı

 

 

385

GENEL TOPLAM

 

 

7.700


(*) İki yılda bir.

Proje Gelirleri

Yıllar

Üretim ( Kg)

Fiyat (YTL)

Gelir (YTL)

Proje Toplamı

1-2 Yıl

-

-

-

-

3.Yıl

   400

2,50

1.000,00

  20.000,00

4.Yıl

   800

2,50

2.000,00

  40.000,00

5.Yıl

1.200

2,50

3.000,00

60.000,00

6. Yıl

1.700

2,50

4.250,00

85.000,00

7. Yıl

1.900

2,50

4.750,00

95.000,00

8-30. Yıl

2.000

2,50

5.000,00

100.000,00NAKİT AKIM TABLOSU :.....(YTL)

YILLAR

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4.Yıl

5.Yıl

6.Yıl

7.Yıl

8.Yıl-25 Yıl

1-  GELİRLER

    Satış Gelirleri

    Vakıf Katkısı

    Kalıntı Değer (1)

 

-

30.400

-

 

-

-

-

 

20.000

-

-

 

40.000

-

-

 

60.000

-

-

 

85.000

-

-

 

95.000

-

-

 

100.000

-

-

TOPLAM GELİR

30.400

-

20.000

40.000

60.000

85.000

95.000

100.000

2-  GİDERLER

  Yatırımlar

   İşletme Giderleri

 

37.428,00

-

 

 

1.800

-

 

-

4.600

-

3.600

-

3.600

-

5.800

-

7.700

-

7.700

TOPLAM GİDER

37.428,00

1.800

4.600

3.600

3.600

5.800

7.700

7.700

NET GELİR

(-7.028,00

(-1.800)

15.400

36.400

56.400

79.200

87.300

92.300(1) Bodur kiraz tesisi olduğundan proje sonunda tesisin kereste ve odun değeri ekonomik açıdan önemli değildir. Bu nedenle alınmamıştır.
15- Her Bir Fayda Sahibi İçin Geri Ödeme Planı
Yatırım tutarı (fidan bedeli), 30.400,00 YTL'nin 'u olan 3.040,00 YTL çiftçilerimizden teslimatta peşin alınacaktır. Bu da her çiftçi için 152 YTL olacaktır. Bundan başka ilk yıl ödeme yapmayacaklardır.

          Tarih.....Ödenecek Tutar
          2006.....152 YTL. (Teslimatta alınacaktır)
30.11.2007.....456 YTL
30.11.2008.....456 YTL
30.11.2009.....456 YTL

TOPLAM.....1.520 YTL
GENEL TOPLAM = 20 Çiftçi x 1.520,00 YTL = 30.400,00 YTL

16- Elde Edilecek Ürünlerin Pazar Durumu :
Elde edilen ürünler yerel pazarlarda satılabileceği gibi bölgedeki sebze ve meyve komisyoncularına da satılabilecektir. Ayrıca il genelinde bodur kiraz üretiminde belli tonaja ulaşıldığı takdirde ihracatçı firmalara da toptan satışlar yapılabilecektir.

17- Projenin Sürdürülebilirliğine Ait Değerlendirme :
Toplu Meyve tesisinin ömrü 20 - 25 yıl gibi uzun bir süre olduğundan verime geçinceye kadar ilk 2 yıl verim alınamaz. Birinci yıl fidan alımı dışındaki, ve diğer yıllar yapılacak yatırım giderleri çiftçinin iş gücü ile karşılanabilecek masraflar olup çiftçiye ekonomik bir yük getirmeyecektir. İşletme masrafları için de ayni şeyler söylenebilir. Bu hususlar dikkate alındığında toplu bodur kiraz bahçesi tesisi fazla oranda karlı bir yatırım olmaktadır.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 
  Bugün 14 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=