.
  Erik
 
myspace layouts

 

ERİK ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

I.ALT PROJENİN ADI VE KONUSU
II.ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ
III.MEVCUT DURUM
IV.ALT PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ
V.ALT PROJE YARARLANICI / YARARLANICILARI KONUSUNDA BİLGİLER

VI.ALT PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI
VII.ALT PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
VIII. ALT PROJENİN UYGULAMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ
IX.ALT PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ
A. Sabit Yatırım Giderleri
B. İşletme Giderleri
C. Sağlayacağı Gelir
D. Ekonomik Analizi
E. Finansman Kaynağı
X.ALT PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER

I.ALT PROJENİN ADI VE KONUSU :

Alt projenin adı "Erik Üretimini Geliştirme Projesi" olup konusu erik yetiştiriciliğidir.

II. ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ :

İLİ :
İLÇESİ :
UYGULMA SAHASI :
..............İlçe Merkezi ve Köyleri

III. MEVCUT DURUM :

Projenin hedef aldığı kişiler hali hazırda çiftçilikle uğraşmakta olup bilgi yetersizliği ve ekonomik imkansızlıklardan dolayı farklı ürün yetiştiriciliği konularına yönelememektedir.

IV. ALT PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ :

Erik üretimini geliştirme projesinin amacı; seçici toprak isteği olmaması, az derin topraklarda da yetişebilmesi, killi ve kurak alanların değerlendirilmesini sağlayacağı gibi, fakir, drenajı iyi olmayan, kireç oranı fazla olan, meyvesi iyi fiyat bulan ve ekonomik ömrü uzun olan erik yetiştiriciliği ile çiftçimizin kalkınması teşvik edilecektir.

V. ALT PROJE YARARLANICILARI KONUSUNDA BİLGİLER :

2'şer dekarlık erik bahçesi kurulacak, bu projeden faydalanabilecek özel kişiler seçilirken öncelikle erik yetiştiriciliğine kendiliğinden ilgi gösteren, diğer tarım ürünleri yetiştiriciliği için daha az uygun olan aynı zamanda erik yetiştiriciliği için uygun tarım alanlarına sahip olan ve ekonomik olarak herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin seçimine özen gösterilecektir.

VI. ALT PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİDİ VE MİKTARI :

2'şer dekarlık erik bahçesi kurularak tüketime sunulmak üzere erik üretimi yapılacaktır. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler seçilerek, 5.yıldan sonra 2 dekarlık alanda yıllık ortalama 2 ton erik üretimi gerçekleştirilecek ve bu alandan ortalama yıllık 4.000 YTL gelir elde edilebilecektir.

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İLGİLİ PRATİK VE TEKNİK BİLGİLER

1)Toprak Yapısı : Erik ağacının uygun toprak yapısı kumlu-tınlı,humuslu ve ağır olmayan topraklardır. Ancak fazla toprak ayırt etmez. Taban suyunun derinde olması aranan özelliklerdendir. Eğimin %7-10 olduğu yerlerde dikimi yararlı olacaktır. Projenin uygulanacağı arazi uygun toprak yapısına sahiptir.

2)İklim Durumu :Yöre tipik karasal iklime sahiptir. Yağış ortalaması yıllık 580-600 mm. civarındadır. Kışın sıcaklık ortalaması 3,6 0C, yazın sıcaklık ortalaması 26,8 0C'dir. 7,2 0C ve altındaki sıcaklık toplamı 2236 saattir. Kışın en düşük sıcaklık -18 0C olup erik yetiştiriciliği için uygundur. Can erikleri ılıman, Avrupa grubu erikler soğuk ılıman, Japon grubu erikler ise kışları çok sert geçmeyen ılıman ve sıcak ılıman iklimlerde en uygun gelişir.Erik ağaçlarının kış aylarında üşüme istekleri(+7 0C nin altında); Can eriklerinde 600-800 saat, Japon eriklerinde 700-1000 saat, Avrupa eriklerinde 800-1200 saat arasında değişmektedir.

3)Yer Seçimi :İlçemiz meyvecilik potansiyeli yüksek bir ilçe olup, erik sulanabilir, eğimli,kumlu-tınlı,humuslu ve ağır olmayan topraklarda yetiştirilmelidir. Ağaçlarda erken uyanmanın önüne geçmek için, bahçe yeri seçiminde kuzeye bakan yamaçların tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.

4)Çeşit Seçimi : Erik erselik bir bitki olup dölleyici çeşitlere ihtiyacı olan bir bitkidir. Birbirlerini dölleyen Avrupa grubu (Giant, D'agen, R.C.Violet, R.C.Verte, Karagöynük, Stanley, President, Sugar, Firenze), Japon grubu (Santa Rosa, Laroda, Formoza, Red Heart, Climax, Angelona, Friar, Black Diamond, Black Amber) ve Can grubu (Papaz, Can, Havran(Bekiroğlu), Aynalı) eriklerden uygun çeşitler seçilecektir.
Japon grubu ve Can grubu erikler, Avrupa grubu eriklere göre 3-4 hafta erken çiçeklendikleri için, çeşit seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle küçük meyveler dona karşı çok hassas olup, -1,1 0C ile -0,6 0 C'de zararlanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı İlçemizde geç İlkbahar geç donlarından etkilenmeyecek çeşitler seçeceğiz. Avrupa grubu eriklerden Giant, Stanley, President, Firenze, Japon grubundan Black Diamond, Friar, Black Amber veya Can eriği çeşitleri önerilmektedir.

Yukarıda belirtilen çeşitlerden amaca göre, çiftçiler tarafından seçim yapılacaktır. Şöyleki;

1-AVRUPA GRUBU ERİKLER: Oval (yumurta şeklinde meyveleri olan, sofralık tüketiminin yanında, kurutmalık, meyve suyu, reçel, marmelat, konserve şeklinde işlemeye uygundur.
2-JAPON GRUBU ERİKLER: Kalp ya da yuvarlak şekilli, meyve dane iriliği Avrupa grubu eriklere göre daha fazla, Haziran-Eylül dönemini kapsayan geniş bir periyotta olgunlaşan, yalnızca taze tüketim için üretilir.
3-YEŞİL (CAN) ERİKLERİ: Diğer erik türlerine anaç olarak kullanıldığı gibi, meyveleri gerek yeşil olum, gerekse yeme olum döneminde sofralık olarak kullanılır.

Anaç olarak Myrobalan 29 C (MC 29) kullanılacaktır. Bu anaç kuvveti gelişir ve ağır topraklara karşı iyi adapte olur.

5)Dikim Aralıkları : Kullanılacak anaca göre erikler, sıra arası ve sıra üzeri 6X6 m, 6X5 m, 5X4 m şeklinde olabilir.

6)Dikim Budaması : Dikilecek fidanların köklerinden zarar görmüş olan kısımlar kesilmelidir. Aşılı fidanların yan dallarının oluşması için 75-90 cm. den tepe kesimi yapılmalıdır. Ana dallar oluşturulması gerekmektedir. Erikte en az 3-4 ana kol oluşturulmalıdır.

7)Dikim : Dikim yerleri işaretlendikten sonra dikim çukurları 60 x 60 cm. genişlik ve 50 cm derinlikte açılacaktır. Açılırken üst 15 cm.lik kısımdaki toprak bir tarafa, alt kısmı diğer tarafa aktarılacaktır. Fidanların aşı yerleri toprağın 4-5 cm. üstünde kalacak şekilde dikilecektir. Dikilirken iki kürek yanmış ahır gübresi ilk üst toprak ile karıştırılarak çukurun alt kısmına konulacaktır. Geriye kalan alt toprak bunun üstüne konarak sıkıştırılacaktır. Fidanlara dikim budaması uygulanacaktır.

8)Bakım İşleri :Erik üretiminde ilk yıllarda fidanın sağlamlaşması,ayrıca hedeflenen verim ve kaliteye ulaşılması uygun sulama teknikleriyle sağlanabilecektir. Sulama, sulama motoru kullanılarak sulama kaynağından çiftçi imkanlarıyla yapılacaktır. Toprak işleme her yıl sonbahar ve ilkbaharda yapılacaktır. İlkbahar işlemesi yüzeysel olmalıdır. Gübrelemede dikimle beraber verilen ahır gübresi iki yıl kullanılır. Sonraki yıllarda fidan başına bir avuçtan başlayarak (yaklaşık 50 gr.) her yıl arttırılarak ağaçlar tam meyveye yatıncaya kadar fidan başına 100-150 gr.'a kadar devam edilmelidir. Gübreler fidanın çevresine verilmelidir. Her yıl dışarıya doğru genişleyecek çember şeklinde, ağacın çevresine bant açılıp gübre buraya verilir; sonra bant kapatılır. Kullanılacak gübreler, 15-15-15 veya 20-20-0 gübreleridir. Verilme zamanı erken ilkbahardır. Aşılı fidanların yan dallarının oluşması için 75-90 cm. den tepe kesimi yapılmalıdır. İlk yıl dikim budamasından sonra ikinci yıldan itibaren ana dalların oluşturulması gerekmektedir. Erikte 3-4 ana dal oluşturulmalıdır. Erikte goble şekli budama sistemi uygulanacaktır. Erikte trips, koşnil, dip kurdu, gövde kurdu gibi zararlılara, monilya, külleme, cep, antraknoz, bakteriyel kanser gibi başlıca hastalıklara karşı zamanında mücadele yapılmalıdır.

VII. ALT PROJE UYGULAMA AŞAMALARI:

1. Erik yetiştiriciliği yapılacak olan arazide derin ve normal sürüm Aralık veya Mart ayı başında yapılacaktır, bu işlemler 2 gün sürecektir.
2. Sürüm işlemi yapılan arazide fidan çukurları aynı ay içerisinde açılacak ve fidan çukurlarının gübrelenmesi yapılacaktır, bu işlem 1 gün sürecektir.
3. Aralık ayı veya Mart ayının 2. haftasında fidan dikimi tamamlanacak ve dikim 1 gün sürecektir. Dikimle beraber can suyu verilecektir ve mantari hastalılara karşı zirai mücadele yapılacaktır.
4. Nisan ayı ortalarında fidanların tepe kesimi yapılacak ve 1 gün sürecektir.

VIII. ALT PROJENİN UYGULAMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ :

Projeden; gelir seviyesi düşük, her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve erik yetiştiriciliğine istekli olan çiftçilerin yararlanması sağlanacaktır.
Projenin bütün uygulama aşamaları İlçe Tarım Müdürlüğünün gözetiminde gerçekleştirilecek ve her türlü teknik destek sağlanacaktır.

IX. ALT PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ :

A. Sabit Yatırım Giderleri :

Erik bahçesi tesisi genel olarak sulanabilirlik durumuna, çeşit özelliklerine iklim şartlarına bağlı olarak dikim mesafeleri değişmekle beraber ilçemiz şartlarına ve seçilen çeşitler göz önüne alındığında 4X5 m. dikim aralığı uygulanacaktır. 1 da lık araziye 50 fidan dikilecektir. 2 'şer dekarlık bahçe kurulacaktır. Buna göre;

2 DEKARLIK ERİK BAHÇESİNİN SABİT YATIRIM GİDERLERİ
 

Cinsi

Birimi

Miktarı

Fiyatı

Tutar (YTL)

Fidan Bedeli

adet

100

15,00

1500,00

Dikenli Tel

metre

900

0,40

360,00

Beton Direk

adet

72

8,00

576,00

TOPLAM

     

2436,00


5 sıra dikenli tel, 900 metre (yaklaşık 130 kg) dikenli tel ve 2,5 metre arayla dikilmek üzere 72 adet beton direk hesaplanmıştır.

Projede 2 da için gerekli olan sabit yatırım gideri 2.436,00 YTL dir. Bu giderler S.Y.D.V. Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

B. İşletme Giderleri :
2007 Yılı Fiyatlarına Göre 2 da'lık Bahçenin Masrafları     (YTL)

CİNSİ

TESİS YILI

2-4 YIL

5-7 YIL

8-10 YIL

11-15 YIL

16-20 YIL

SABİT GİDERLER

2.436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fidan Bedeli

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dikenli Tel

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beton Direk

576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

İŞLETME GİDERLERİ

663,56

415,68

535,68

620,00

1.080,00

1.080,00

Derin Sürüm

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

İkileme

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Düzleme

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fidan Çukuru Açma

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Çiftlik Gübresi

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kimyevi Gübre

28,56

85,68

85,68

110,00

250,00

250,00

Gübreleme İşçiliği

30,00

90,00

90,00

90,00

150,00

150,00

Fidan Dikimi

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zirai Mücadele İşçiliği ve İlaç Bedeli

50,00

150,00

150,00

150,00

250,00

250,00

Budama

0,00

60,00

90,00

120,00

200,00

200,00

Hasat,Kasalama,Nakliye

0,00

0,00

90,00

120,00

200,00

200,00

Damlama Sulama

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T O P L A M

3.099,56

415,68

535,68

620,00

1.080,00

1.080,00

TOPLAM PROJE TUTARI:

6.830,92

       

TOPLAM İŞLETME GİDERİ:

4.394,92

       


2 da lık erik bahçesinin ilk yıl tesis ve bakım masrafları 2007 yılı rayiç bedellerine göre toplam 3.099,56 YTL. dir.

C. Sağlayacağı Gelir :

Erik bahçesi tesisi uzun süreli bir yatırımdır. Bakım işleri düzenli yapıldığında 5. yıldan itibaren verim almak mümkündür.

Erikde ağaç başına ortalama verim 20 kg. dır.

Dekara 50 fidan dikildiğinde ortalama olarak dekardan 1.000 kg. ürün almak mümkündür. 2007 yılı fiyatlarıyla Simav şartlarında 1 kg taze erik 2,00 YTL den alıcı bulabilmektedir.

1.000kg X 2,00 YTL = 2.000,00 YTL

2 da olarak düşünülen proje bahçeleri için;
2 X 2.000,00 YTL = 4.000,00 YTL/yıl gelir elde etmek mümkündür.

D. Ekonomik Analizi :

Kurulan erik bahçelerinin 5. yıldan itibaren ekonomik olarak verim verecek olmasına rağmen bugünün pazar fiyatları üzerinden karlılık durumu hesaplanacaktır.

Buna göre kurulan 2 da'lık bir erik bahçesinin toplam maliyeti ( sabit yatırım ve ilk yıl işletme maliyeti ) 3.099,56 YTL olmaktadır. Bunun yanında maksimum verim çağında bahçelerden toplam 1.000 kg erik alınacaktır. Buna göre yıllık ;

2.000 kg x 2,00 YTL. = 4.000,00 YTL. gelir elde edilebilecektir.

Toplam Gelir = 4.000,00 YTL.
Toplam Gider = 3.099,56 YTL.

İç Karlılık Oranına göre;

İKO = (Toplam Gelir - Toplam Gider)/İşletme Giderleri
İKO = (4.000,00 - 3.099,56)/663,56
İKO = 1,36

E. Finansman Kaynağı :

Toplam Proje tutarı 6.830,92 YTL. olup, bu tutarın sabit yatırım gideri olan 2.436,00 YTL'lik kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan bir yıl ödemesiz, faizsiz üç yıl vadeli olarak karşılanması planlanmaktadır. İşletme gideri olan 4.394,92 YTL'lik kısım ise çiftçi katkı payı olarak üretici tarafından karşılanacaktır.

Bir başka deyişle projenin % 36 lık kısmını S.Y.D.V Müdürlüğü, % 64 lük kısmı ise çiftçi tarafından karşılanacaktır.

X. ALT PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER :

İlçemizde birçok köyde yerli çeşitler ile erik yetiştiriciliği halen yapılmakla beraber verim ve kalite düşüklüğü nedeniyle, potansiyel olmasına rağmen yeterli ekonomik gelir elde edilememektedir. Uygulaması talep edilen bu proje ile verimli ve kaliteli erik çeşitlerimizin çiftçilerimize tanıtımı ile yetiştiricilik alanlarının genişletilmesi, ekonomik girdinin arttırılması, ülke ihracatına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Erik yetiştiriciliğine uygun olduğu halde uygun tarım alanlarını değerlendirmeyen köylerimize de bu konuda yatırım yapması ile ilgili olarak cesaret ve maddi destek verebilmek açısından bu proje çok önem taşımaktadır. Müdürlüğümüzün teknik destek ve rutin kontrollerini arkasına alan çiftçimiz bir de ekonomik açıdan ödeme kolaylığı sağlandığında günümüz ekonomik koşullarında daha cesur tarımsal alanda yatırım yapabilmekte ve sonuca ulaşması daha kolay olmaktadır.
Proje onaylandığı takdirde hem ilçe ekonomisine genel olarak hem de ekonomik durumu çok iyi olmayan köylümüzün ekonomisine, gözle görülür bir hareket kazandırılabilecektir.
PROJEYİ HAZIRLAYAN        PROJEYİ KONTROL EDEN        ONAYLAYAN

FİDANLARDA ARANACAK ŞARTLAR


1. Hastalık ve Zararlılardan ari olmalıdır.
2. Sertifikalı olmalı
3. Yarıbodur anaç üzerine aşılı olmalı (MC 29, vs)
4. Fidan bir yaşında olmalı
5. Çeşidin ve anacın gerektirdiği boyda ve kalınlıkta olmalı
6. Gövde düzgün ve pişkin, gözler iyi teşekkül etmiş olmalı
7. Aşı yeri kapanmış olmalı.
8. Bol saçak köklü olmalı ve her yöne dağılmalı


 
  Bugün 13 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=