.
  Armut
 
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/food-and-drinks-pears-769644.gif

 

 
ARMUT ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

I. ALT PROJENİN ADI VE KONUSU
II. ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ
III. MEVCUT DURUM
IV. ALT PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ
V. ALT PROJE YARARLANICI / YARARLANICILARI KONUSUNDA BİLGİLER
VI. ALT PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI
VII. ALT PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
VIII. ALT PROJENİN UYGULAMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ
IX. ALT PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ
A. Sabit Yatırım Giderleri
B. İşletme Giderleri
C. Sağlayacağı Gelir
D. Ekonomik Analizi
E. Finansman Kaynağı
X. ALT PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER

I.ALT PROJENİN ADI VE KONUSU :
 
 
Alt projenin adı "Armut Üretimini Geliştirme Projesi" olup konusu armut yetiştiriciliğidir.

II. ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ :
İLİ :
İLÇESİ :
UYGULMA SAHASI :
İlçe Merkezi ve Köyleri

III. MEVCUT DURUM :
Projenin hedef aldığı kişiler hali hazırda çiftçilikle uğraşmakta olup bilgi yetersizliği ve ekonomik imkansızlıklardan dolayı farklı ürün yetiştiriciliği konularına yönelememektedir.

IV. ALT PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ :
Armut üretimini geliştirme projesinin amacı; seçici toprak isteği olmaması, fakat en uygunu derin, sıcak, iyi drene edilmiş tınlı topraklarda yetiştirilmesidir. Piyasada iyi fiyat bulan ve ekonomik ömrü uzun olan armut yetiştiriciliği ile çiftçimizin kalkınması teşvik edilecektir.
V. ALT PROJE YARARLANICILARI KONUSUNDA BİLGİLER :

2'şer dekarlık armut bahçesi kurulacak, bu projeden faydalanabilecek özel kişiler seçilirken öncelikle armut yetiştiriciliğine kendiliğinden ilgi gösteren, diğer tarım ürünleri yetiştiriciliği için daha az uygun olan aynı zamanda armut yetiştiriciliği için uygun tarım alanlarına sahip olan ve ekonomik olarak herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin seçimine özen gösterilecektir.

VI. ALT PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİDİ VE MİKTARI :

2'şer dekarlık armut bahçesi kurularak tüketime sunulmak üzere armut üretimi yapılacaktır. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler seçilerek, 5.yıldan sonra 2 dekarlık alanda yıllık ortalama 4 ton armut üretimi gerçekleştirilecek ve bu alandan ortalama yıllık 8.000 YTL gelir elde edilebilecektir.

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İLGİLİ PRATİK VE TEKNİK BİLGİLER

İKLİM İSTEKLERİ
Armut bir ılıman iklim meyvesidir. Kış soğuklarına karşı elmaya nazaran daha az dayanıklıdır. Armutlar bol güneşli ve yazları sıcak yerlerden hoşlanır. Çiçeklenmesi elmadan 7-10 gün kadar erken olduğundan ilkbahar donlarına daha çok maruz kalabilir. Bu sebeple armut bahçeleri, don tehlikesi olmayan yerlerde kurulmalıdır.
Armut yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerden birisi de kış soğuklama ihtiyacıdır. Armutlara kış soğuklama ihtiyacı yani 7,2°C altında geçen süre yaklaşık 1200 saattir. Bu ihtiyaç giderilmezse çiçeklenme geç ve düzensiz olur. Şiddetli olursa yaprak gözleri sürmez, ağaç çıplak kalır.

TOPRAK İSTEKLERİ
Armut toprak bakımından fazla seçici değildir. Bununla beraber toprak ne kadar derin, geçirgen, sıcak ve besin maddelerince zengin olursa ağaçların gelişmeleri de o kadar iyi ve verimleri de o nispette yüksek olur. Çok kuru, az derin ve taşlı topraklarda yetişen armutların meyveleri biçimsiz ve fazla kumlu olur. Ağır ve nemli topraklarda yetiştirilen sofralık armutların etleri kaba ve tatları yayvan olur. Bol verimli ağaçlar ve yüksek kaliteli meyveler elde edebilmek için armut derin, geçirgen, sıcak, iyi drene edilmiş, tınlı topraklarda en iyi şekilde yetişir.

ANAÇLAR

Armutlarda, yetiştiği toprakta ve elde edilecek ağaçların büyüklüğüne göre başlıca iki türlü anaç kullanılır. En çok kullanılan anaç armut çöğürleridir. Bunlar büyük ağaçlar yapar ve derin toprak ister. Bodur ağaç elde etmek için armutlar, ayva anacı üzerine aşılanır. Bu takdirde daha az derinlikteki topraklara dikilebilir. Ancak ayva anacı kış soğuklarına armut çöğürü kadar dayanmaz. Ayva anacı fazla kireçli toprakları sevmez. Daha çok sulamaya ihtiyaç gösterir. Bazı armut çeşitleri ayva anacı ile uyuşmazlar. Bunu önlemek için ayva ile uyuşan Beurre Hardy gibi çeşitler ara anacı olarak kullanılmalıdır. Diğer en çok kullanılan anaçlar ise şunlardır. OHF-333, BA-29, SYDO, MC Ayvası. Biz bahçemizde, orta güçlü, iyi tutumlu kök yapısına sahip, hemen her türlü toprağa uyum sağlayan, üretime geç girmesine rağmen yüksek verim veren, iyi işlenmiş ve sulama probleme olmayan tarlalara uygun olan BA-29 ANACInı kullanacağız.

ÇEŞİTLER
Armut çeşitleri kısmen veya tamamen kendine kısırdırlar. Yani tek başına yeterli miktarda ürün vermezler. Bu sebeple emniyetli ve bol ürün almak için birbirini dölleyen ve aynı zamanda çiçek açan çeşitler bir arada dikilmelidir. Bahçe kurarken tozlayıcılar çeşitli şekilde yerleştirilebilir. Bahçede tek çeşit tozlayıcıyı en aza indirmek için her dördüncü sırada her dördüncü ağaç tozlayıcı olarak dikilebilir. Bu şekilde ağaçların % 6'sı tozlayıcı olur. Birden fazla çeşit için değişik yerleştirme şekilleri önerilebilir. Eşit miktarda sıralar ya da 4 sıralı 1 sıra gibi. Azami ve her yıl devamlı ürün alabilmek için tozlayıcı miktarı % 20-50 olmalıdır. En iyisi tozlayıcıda ticari değeri olan bir çeşitse, eşit miktarlarda dikilmelidir.
Meyve bahçesinde tozlayıcıların yerleştirilişi
Sadece tozlayıcı da yetmemektedir. İyi bir tozlanmanın temini için bahçede arı bulundurmak gerekir. Diğer meyve türlerinden farklı olarak armut çiçekleri şeker oranı düşük olan az miktarda nektar üretir. Bu sebeple armut bahçelerinde daha çok tozlayıcı çeşit ve arı bulundurulmalıdır. Genel olarak 4-5dekara kuvvetli bir arı kolonisi uygundur. Kovanlar, çiçeklerin % 15-20'sininaçtığı zaman bahçeye konulmalı, taçyapraklarının dökülmesinden sonra ve ilaçlama başlamadan önce kaldırılmalıdır.
Hasat olum tarihlerine göre erkenciden geçe doğru üretimi öngörülen çeşitler,temmuz başından eylül sonuna kadar yaklaşık olarak on gün ara ile toplanabilmektedir. Bu çeşitler şunlardır:
AKÇA:Ülkemizdeüretimi öngörülen armut çeşitlerinin en erkencisi Akça'dır. Yıllara göre temmuzun ilk haftasında toplanır. Ağaçları kuvvetli büyür. Meyveleri küçük,sulu ve az kumludur. Yeme olumunda sarımtırak açık yeşildir.
MUSTAFABEY:Temmuzunikinci haftasında toplanır. Ağaçları kuvvetli büyür. Meyveleri küçük,sulu, az kumlu tatlıdır. Güneş gören yüzü bazen kırmızıdır.
WILDER:Temmuzun2-3 haftasında toplanır. Ağaçları kuvvetli büyür. Meyvesi orta irilikte olup, tereyağ tipinde, az sulu, güneş gören yüzü kırmızıdır. Marmara bölgesi için tavsiye edilir.
BEURRE PRECOCE MORETTINI: Temmuzun3. haftasında toplanır. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyveleri iri, ince kabuklu, tereyağ tipinde, çok sulu, hafif ekşimsi, güneş gören yüzü kırmızıdır.
COSCIA:Temmuzsonunda toplanır. Ağaçları kuvvetli büyür. Meyveleri orta irilikte, kabuğu kalın, sulu, tatlı, çok az kumludur. Yeme olumunda açık sarıdır.
SANTA MARIA: Temmuz sonu-ağustos başında toplanır. Ağaçları orta kuvvetle büyür. Meyveleri iri, sulu, tatlımsı, güneş gören yüzü bazen açık kırmızıdır. Yeme olumunda çok açık sarıdır.
Dr.JULES GUYOT: Ağustosun2. haftasında toplanır. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyveleri iri-çok iri, çok sulu, tatlı, tereyağ tipinde, yeme olumunda sarı renklidir.
STARKRİMSON:Kabukrengi kırmızı olan tek çeşidimizdir. Ağustosun 2. haftasında toplanır. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyvesi iri tereyağ tipinde, sulu ve tatlıdır. Yeme olumu süresi kısa olup, olgunluk ilerledikçe çekirdek evinden başlayarak meyve eti kararmaktadır.
WILLIAMS:Dünyadaen iyi armut olarak bilinen ve yurdumuza en erken gelen yabancı bir çeşittir.Hamdi Sükkari ve Frenk Armudu diye bilinir. Ağustosun 3. haftasında (22 Ağustos) toplanır. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyveleri orta iri, tereyağ tipinde, çok sulu tatlı ve güzel aromalıdır. Yeme olumunda sarı renklidir.
TRIUMPHde VIENNE: Ağustosun3. haftasında toplanır. Ağaçları orta kuvvette gelişir. Meyveleri iri-çok iri, tatlı ve kendisine has aromalıdır. Kısmen paslı olup, yeme olumunda koyu sarıdır. Marmara Bölgesi için tavsiye edilir.
GRANDCHAMPTON: Ağustos sonunda toplanır. Ağaçları orta kuvvetli büyür. Meyvesi iri, tereyağ tipinde, ince kabuklu, çok sulu ve hafif ekşimsidir. Açık renkte sıvama paslıdır. Marmara Bölgesi için tavsiye edilir.
BEURRE HARDY: Ağustos sonu-Eylül başında toplanır.Ağaçları orta kuvvette gelişir. Meyveleri orta irilikte, çok sulu, tatlı,kumlu ve kısmen paslıdır. Ayva anacı ile çok iyi uyuştuğu için, uyuşmayan çeşitlerde ara anaç olarak kullanılır.
ABBATE FETEL: Eylülün ilk haftasında toplanır. Ağaçları zayıf gelişir. Meyvesi iri ve uzun boyunludur. Tereyağ tipinde, çok sulu, tatlı, kısmen paslı, yeme olumunda sarıdır.
DUCHESSEd'ANGOULEME: Eylülün ilk hâftasında toplanır. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyveleri iri-çok iri, orta derecede sulu, ince kumlu ve tatlıdır. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri için tavsiye edilir.
BEURREBOSC: Kaiser Alexandre'da denilen bu çeşit eylülün ilk haftasında toplanır. Meyvesi iri orta iri, yeme olumunda altın sarısı renginde, tereyağ tipinde, çok sulu ve tamamen paslıdır.
DOYENNE du COMICE: Eylülün ilk yarısında toplanır. Ağaçları kuvvetlice büyür. Meyveleri iri-çok iri, tereyağ tipinde, çok sulu ve güzel aromalıdır. Yeme olumunda koyu sarıdır.
BEURRECLAIRGEAU: Eylülün ikinci haftasında toplanır. Ağaçları kuvvetlice büyür. Meyvesi iri, çok iri, mayhoşumsu tatlı, aromalı, az kumlu, kısmen paslıdır. Yeme olumunda koyu sârıdır.
ANKARA:ÖzellikleOrta Anadolu'da yaygın, en önemli kışlık yerli çeşidimizdir. Yalova'da eylülün 2. haftasında toplanır. Ağaçları kuvvetli büyür. Meyveleri orta irilikte, tereyağ tipinde, sulu, tatlı, güzel aromalı, yeme olumunda sarımtırak açık yeşildir.
PASSACRASSANE: Mevcutlar içerisinde en geç olgunlaşan çeşittir. Eylül sonunda toplanır. Ağaçları orta kuvvette gelişir. Meyveleri orta iri, iri, çok sulu, ekşimsi, kumlu, kısmen paslı, yeme olumunda koyu sarıdır. Uzun süre saklamaya elverişlidir.
DEVECİ : Ağaçları orta kuvvette büyür ve yarı yayvan gelişir. Armut Ateş Yanıklığı hastalığına hassas bir çeşittir. Meyveleri çok iri, basık şekilli, ince kabuklu, sulu, az tatlı, ve depo ömrü uzun olan bir çeşidimizdir. Meyveler Ekim ayının üçüncü haftasında hasat olumuna gelirler.

Kullanacağımız Çeşitler: Biz bahçemizi Williams, Deveci, Abbate Fetel ve Santa Maria çeşitlerinden kuracağız.

VII. ALT PROJE UYGULAMA AŞAMALARI:

1. Armut yetiştiriciliği yapılacak olan arazide derin ve normal sürüm Aralık veya Mart ayı başında yapılacaktır, bu işlemler 1 gün sürecektir.
2. Sürüm işlemi yapılan arazide fidan çukurları aynı ay içerisinde açılacak ve fidan çukurlarının gübrelenmesi yapılacaktır, bu işlem 1 gün sürecektir.
3. Aralık ayı veya Mart ayının 2. haftasında fidan dikimi tamamlanacak ve dikim 1 gün sürecektir. Dikimle beraber can suyu verilecektir ve mantari hastalılara karşı zirai mücadele yapılacaktır.
4. Nisan ayı ortalarında fidanların tepe kesimi yapılacak ve 1 gün sürecektir.

VIII. ALT PROJENİN UYGULAMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ :

Projeden; gelir seviyesi düşük, her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve armut yetiştiriciliğine istekli olan çiftçilerin yararlanması sağlanacaktır.
Projenin bütün uygulama aşamaları İl/İlçe Tarım Müdürlüğünün gözetiminde gerçekleştirilecek ve her türlü teknik destek sağlanacaktır.

IX. ALT PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ :

A. Sabit Yatırım Giderleri :

Armut bahçesi tesisi genel olarak sulanabilirlik durumuna, çeşit özelliklerine iklim şartlarına bağlı olarak dikim mesafeleri değişmekle beraber ilçemiz şartlarına ve seçilen çeşitler göz önüne alındığında 4X2,5 m. dikim aralığı uygulanacaktır. 1 da lık araziye 100 fidan dikilecektir. 2 'şer dekarlık bahçe kurulacaktır. Buna göre;

2 DEKARLIK ARMUT BAHÇESİNİN SABİT YATIRIM GİDERLERİ

Cinsi..............Birimi.....Miktarı.....Fiyatı.....Tutar (YTL)
Fidan Bedeli.....adet.....200.....15,00.....3000,00
Dikenli Tel.....metre.....900.....0,40..........360,00
Beton Direk.....adet.....72......8,00..........576,00
                                           TOPLAM.....3936,00

5 sıra dikenli tel, 900 metre (yaklaşık 130 kg) dikenli tel ve 2,5 metre arayla dikilmek üzere 72 adet beton direk hesaplanmıştır.

Projede 2 da için gerekli olan sabit yatırım gideri 3.936,00 YTL dir. Bu giderler S.Y.D.V. Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
B. İşletme Giderleri :
2007 Yılı Fiyatlarına Göre 2 da'lık Bahçenin Masrafları
(YTL)
CİNSİ..................TESİS YILI.....2-4 YIL.....5-7 YIL.....8-10 YIL.....11-15 YIL.....16-20
SABİT GİDERLER.....3.936,00.....0,00.........0,00............0,00............0,00............0,00
Fidan Bedeli.............3000,00.....0,00.........0,00............0,00............0,00............0,00
Dikenli Tel..................360,00.....0,00.........0,00............0,00............0,00............0,00
Beton Direk...............576,00.....0,00.........0,00............0,00............0,00............0,00
İŞLETME GİDERLERİ...723,56.....415,68.....535,68.....620,00.....1.080,00.....1.080,00
Derin Sürüm................40,00.....0,00.........0,00............0,00............0,00............0,00
İkileme.........................30,00...30,00......30,00...........30,00.........30,00..........30,00
Düzleme.......................15,00.....0,00........0,00............0,00............0,00............0,00
Fidan Çukuru Açma....120,00.....0,00........0,00............0,00............0,00............0,00
Çiftlik Gübresi.............360,00.....0,00........0,00............0,00............0,00............0,00
Kimyevi Gübre..............28,56.....85,68....85,68........110,00........250,00........250,00
Gübreleme İşçiliği.........30,00.....90,00....90,00..........90,00........150,00........150,00
Fidan Dikimi...................50,00.....0,00.......0,00............0,00.............0,00............0,00
Zirai Mücadele İşçiliği ve İlaç Bedeli...........................50,00...150,00..150,00........150,00.........250,00.......250,00
Budama.........................0,00......60,00....90,00........120,00.........200,00.......200,00
Hasat,Kasalama,Nakliye..0,00......0,00....90,00........120,00.........200,00...... 200,00
Damlama Sulama..........0,00.........0,00......0,00............0,00.............0,00...........0,00
T O P L A M............4.659,56.....415,68.....535,68.....620,00.....1.080,00.....1.080,00

TOPLAM PROJE TUTARI:.....8.390,92
TOPLAM İŞLETME GİDERİ:.....4.454,92

2 da lık armut bahçesinin ilk yıl tesis ve bakım masrafları 2007 yılı rayiç bedellerine göre toplam 4.659,56 YTL. dir.

C. Sağlayacağı Gelir :

Armut bahçesi tesisi uzun süreli bir yatırımdır. Bakım işleri düzenli yapıldığında 5. yıldan itibaren verim almak mümkündür.

Armutta ağaç başına ortalama verim 20 kg. dır.

Dekara 100 fidan dikildiğinde ortalama olarak dekardan 2.000 kg. ürün almak mümkündür. 2007 yılı fiyatlarıyla Simav şartlarında 1 kg armut 2,00 YTL den alıcı bulabilmektedir.

2.000kg X 2,00 YTL = 4.000,00 YTL

2 da olarak düşünülen proje bahçeleri için;

2 X 4.000,00 YTL = 8.000,00 YTL/yıl gelir elde etmek mümkündür.

D. Ekonomik Analizi :

Kurulan armut bahçelerinin 5. yıldan itibaren ekonomik olarak verim verecek olmasına rağmen bugünün pazar fiyatları üzerinden karlılık durumu hesaplanacaktır.

Buna göre kurulan 2 da 'lık bir armut bahçesinin toplam maliyeti ( sabit yatırım ve ilk yıl işletme maliyeti ) 4.659,56 YTL olmaktadır. Bunun yanında maksimum verim çağında bahçelerden toplam 2.000 kg Armut alınacaktır. Buna göre yıllık ;

2.000 kg x 2,00 YTL. = 4.000,00 YTL. gelir elde edilebilecektir.

Toplam Gelir = 8.000,00 YTL.
Toplam Gider = 4.659,56 YTL.

İç Karlılık Oranına göre;

İKO = (Toplam Gelir - Toplam Gider)/İşletme Giderleri
İKO = (8.000,00 - 4.659,56)723,56 = 4,62
İKO = 4,62

E. Finansman Kaynağı :

Toplam Proje tutarı 8.390,92 YTL. olup, bu tutarın sabit yatırım gideri olan 3.936,00 YTL 'lik kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan bir yıl ödemesiz, faizsiz üç yıl vadeli olarak karşılanması planlanmaktadır. İşletme gideri olan 4.454,92 YTL'lik kısım ise çiftçi katkı payı olarak üretici tarafından karşılanacaktır.

Bir başka deyişle projenin % 47 lık kısmını S.Y.D.V Müdürlüğü, % 53 lük kısmı ise çiftçi tarafından karşılanacaktır.

X. ALT PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER :

İlçemizde birçok köyde yerli çeşitler ile armut yetiştiriciliği halen yapılmakla beraber verim ve kalite düşüklüğü nedeniyle, potansiyel olmasına rağmen yeterli ekonomik gelir elde edilememektedir. Uygulaması talep edilen bu proje ile verimli ve kaliteli armut çeşitlerimizin çiftçilerimize tanıtımı ile yetiştiricilik alanlarının genişletilmesi, ekonomik girdinin arttırılması, ülke ihracatına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Armut yetiştiriciliğine uygun olduğu halde uygun tarım alanlarını değerlendirmeyen köylerimize de bu konuda yatırım yapması ile ilgili olarak cesaret ve maddi destek verebilmek açısından bu proje çok önem taşımaktadır. Müdürlüğümüzün teknik destek ve rutin kontrollerini arkasına alan çiftçimiz bir de ekonomik açıdan ödeme kolaylığı sağlandığında günümüz ekonomik koşullarında daha cesur tarımsal alanda yatırım yapabilmekte ve sonuca ulaşması daha kolay olmaktadır.
Proje onaylandığı takdirde hem ilçe ekonomisine genel olarak hem de ekonomik durumu çok iyi olmayan köylümüzün ekonomisine, gözle görülür bir hareket kazandırılabilecektir.

PROJEYİ HAZIRLAYAN     PROJEYİ KONTROL EDEN      
ONAYLAYAN

FİDANLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Hastalık ve Zararlılardan ari olmalıdır.
2. Sertifikalı olmalı
3. Yarıbodur anaç üzerine aşılı olmalı (BA-29)
4. Fidan bir yaşında olmalı
5. Çeşidin ve anacın gerektirdiği boyda ve kalınlıkta olmalı
6. Gövde düzgün ve pişkin, gözler iyi teşekkül etmiş olmalı
7. Aşı yeri kapanmış olmalı.
8. Bol saçak köklü olmalı ve her yöne dağılmalı

 
 
 
  Bugün 15 ziyaretçi (53 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=