.
  Kivi
 

 

1. KİVİ TESİSİ PROJESİ

PROJENİN ADI :KİVİ TESİSİ PROJESİ
UYGULAMA ALANI :................... MERKEZ MAH. VE KÖYLERİ
UYGULAMA SÜRESİ :5 (Beş) Yıl
UYGULAMA YILLARI : 2002-2003
PROJE KAPASİTESİ : 2750 Adet Beton Direği ve 5(Beş) Ton Çelik Tel.
BİR TESİSİN MALİYETİ :      25.500.000.000 TL. Çiftçi Katkısı
                                           80.000.000.000 TL. SYDV. Bşk. Katkısı

PROJE SORUMLULARI :
İdari Yönden : ........ SYDV BAŞKANLIĞI
Teknik Yönden : ........ TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJEYİ HAZIRLAYANLAR             ONAYLAYAN

İÇİNDEKİLER:

1. GİRİŞ
2. ............... İLÇESİNİN TANITILMASI
2.1. İlçenin İdari ve Nüfus Dağılımı
2.2. İlçenin Yüzölçümü ve Topoğrafik Yapısı
2.3. İlçenin Bitki Örtüsü ve İklimi
2.4. İlçenin Tarımsal Yapısı
2.5. İlçenin Sosyo-Kültürel Yapısı ve Ekonomik Durumu

3. PROJENİN AMACI
4. PROJEYLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER
5. PROJENİN UYGULANACAĞI ÇİFTÇİLERDEN İSTENEN ŞARTLAR
6. PROJENİN MALİYETİ
7. PROJENİN UYGULANMASINI SAĞLAYACAK KURUM VE KURULUŞLAR
8. PROJENİN UYGULANMASI
9. SONUÇ


1. GİRİŞ:
Meyve, yaşamımızda büyük değer ifade eder; beslenmemiz için ön sırayı alır. Bol bol yenilmesi gerekir. İyi meyvenin ucuza ve her zaman edinilebilmesi istenir.En iyisi pek çok meyvenin kendi bahçemizden edinilmesidir.

Meyveciliğin ulusal ekonomiler için değeri daha da geniştir ve önemlidir.Tarım içinde büyük bir kesimdir.Meyvecilik tarım tekniklerinin daha çok uygulandığı, yetiştiricilerin daha fazla teknik bilgiyle donandıkları bir tarımsal faaliyettir.

Ülkemizde 1998 yılında başlayan kivi üretim ve adaptasyon çalışmaları sonucu Karadeniz, Marmara ve Ege sahil bölgelerinin kivi yetiştiriciliğine uygun olduğu saptanmıştır. Bölgemizde sulama ve nem durumunun sorun olmadığı göz önüne alınırsa, bölgemizin öncelikli sırada olduğu görülür.

Türkiye'de yılda 4000 tonun üzerinde kivi tüketilmekte, bunun 'ı diğer ülkelerden ithal edilmektedir. İthalat daha çok Yunanistan ve İtalya'dan yapılmaktadır. Ayrıca miktarı bilinmeyen önemli ölçüdeki kivinin de sınır ticareti yolu ile ülkemize sokulduğu bilinmektedir.

Yüksek besin değerinden dolayı kiviye "Sağlık Bitkisi" adı verilir. Mineral madde miktarı diğer bir çok meyveden fazladır.Diğer taraftan C-vitamini bakımından son derece zengin olan bu meyve; C vitaminince zengin olarak tanınan bir çok meyveyi geride bırakmaktadır.Örneğin elmadan 10 kat, portakal ve limondan 3 kat daha fazladır.İnsanın günlük C-vitamini ihtiyacının yaklaşık 60 mg. olduğu dikkate alınırsa bir kivi meyvesi bunu rahatlıkla karşılamaktadır.

Topoğrafik özelliklerinden dolayı tarım tekniklerinin tam olarak yapılamadığı bölgemizde, ekonomik anlamda tek üretimi yapılan bitkisel ürün fındıktır. Bölgemizde arazi durumunun zorluğu, miras nedeniyle giderek küçülen tarım arazileri ve tarım tekniklerinin uygulama zorluğu nedeniyle ürün çeşitliliği çok azalmıştır.

Bu yeni ve pazar alanı geniş olan meyve için, yetiştirme koşullarına uygun bölgemizde, özellikle fındıktan başka geliri olmayan, sanayi tesisi olmayan, İlçemizde neden yetiştirilmesi yayılmasın???

2. ................. İLÇESİNİN TANITILMASI:

Hazırlanan proje, ........ ilçe sınırlarında uygulanacağından, İlçe ile ilgili bilgiler verilmesinde yarar görülmüştür.

2.1. İlçenin İdari Yapısı ve Nüfus Dağılımı:

İlçemiz 6 Köy ve 16 mahalleden oluşmaktadır.2001 yılı nüfus sayımına göre 13.787 olan genel nüfusumuzun 3.610 adeti köylerde geriye kalan 10.177 adeti ise merkez ve bağlı mahallerde ikamet etmektedir.

2.2. İlçenin Yüzölçümü ve Topoğrafik Konumu:

İlçemiz Ordu İlinin en küçük ilçelerinden olup; ilçe sınırlarımız Fatsa, Gürgentepe ve Çatalpınar İlçeleriyle çevrili, sahilden 12 km uzaklıkta ve idari sınırları itibarıyla 66 km2 lik bir yüzölçümüne sahiptir.Ancak coğrafi yapının 100 m yükseklikten 1100 m yüksekliğe kadar çıkabilen, yüksek tepelerden ve arada akan ırmaklar ve dereler sonucu engebeli bir coğrafyayı oluşturması, ilçenin sahip olduğu toprak yüzey alanını yaklaşık 83 km2 ye çıkarmaktadır.Bu alanın 49.400 da. fındık bahçesi, 10.770 da tarla ziraatı, 4.640 da. orman alanı, 650 da çayır-mera ve fundalıklar 16.720 da ise tarım dışı arazidir.

2.3. İlçenin Bitki Örtüsü ve İklimi:
............ İlçesi genel olarak Karadeniz Bölgesinin sahip olduğu bitki örtüsünün ve ikliminin etkisi altında olmakla beraber, mikroklima alanları da vardır. Rakım olarak 100-1000 m arasında değişiklik göstermesi sonucu, iklimsel ve bitki örtüsü olarak değişmektedir.Aşağı kesimler fındık örtüsü olarak kaplıdır.İlçenin yüksek kesimleri kızılağaç, kestane ve kayın ağaçları çoğunluktadır.Ancak genel bitki örtüsü fındıktır.Son yıllarda kividen başka kapama bir meyve bahçesi yoktur. Meyve ağaçları çiftçilerin kendi ihtiyaçlarını görecek kadar ve fındık bahçesi içinde, ev yanlarında ve sınır bitkisi olarak bulunmaktadır.

İlçemiz kışları ılık, yazları serin olan ılıman iklime sahiptir.Coğrafi olarak rakımı düşük olan yerlerde deniz iklimi, yüksek olan yerlerde kısmen kara iklimi görülür.yılın bütün aylarında yağış olmasına rağmen en fazla sonbahar ve ilkbahar aylarında görülür. Ortalama yıllık yağış miktarı, 900-1500 mm arasında, ortalama nisbi nem oranı p'dir. En düşük sıcaklık -7 oC , en yüksek sıcaklık 38 oC olup, ortalama yıllık sıcaklık 13,9 oC'dir. En soğuk aylarımız Ocak-Şubat olup, en sıcak aylarımız Temmuz-Ağustos aylarıdır.

2.4. İlçenin Tarımsal Yapısı:
Genel olarak 83 km2'lik bir yüzey alanının 49.400 da.'lık kısmını fındık bahçesi, 15.000 da'lık kısmı tarla arazisi, 4.640 da. kısmı orman, 650 da kısmı çayır mera ve 16720 kısmı ise tarım dışı ( yol, taş yatakları, ırmak havzası v.s.) araziden meydana gelmektedir. Mevcut arazilerinin büyük çoğunluğu fındık bahçesinden oluşmaktadır. Fındık bahçesi olarak tesis edilen alanların tamamına yakını engebeli ve eğimli arazilerden oluşmaktadır.Tarla tarımı olarak yapılan alanlar kısmeten daha düz ve yerleşim alanı yakınındadır.Proje sonucunda yapılacak kivi tesisleri de bu düz ve kivinin istediği toprak özelliklerine sahip alanlara uygulanacaktır.Yapılan tarım faaliyeti, arazinin makinelı tarıma elvermemesi sebebiyle insan gücüyle olmaktadır.

2.5. İlçenin Sosyo-Kültürel Yapısı ve Ekonomik Konumu:
İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu merkez mahalle ve köylerde ikamet etmektedir. Ekonomik olarak geçim fındık bitkisinden sağlanmaktadır. Bunun yanında az da olsa orman ürünlerinden, tarla ürünlerinden, süt sığırcılığından ve arıcılıktan geçim yapılarak ekonomik gelir elde edilmeye çalışılmaktadır. Monokültür bitkisi fındık olduğundan iş gücü fındık tarımına bağlı kalmaktadır. İlçe sınırları içinde genç insanlarına ekonomik gelir sağlayacak başka bir sanayi ve üretime yönelik işlerin olmayışı, özellikle genç insanları gurbetçi bir yaşam sürmeye zorlamıştır.Nüfus sadece yazın fındık hasat zamanı artmakta, diğer zamanlarda bayan ve yaşlı insanlar kalmaktadır.

İlçede okur yazar oranı seviyelerinde olmasına rağmen, fakülte ve yüksekokul kazandırma başarısı çok düşüktür.
Kısacası ekonomik gelişmişlik veya fakirlik İlçemiz insanlarının sosyo-kültürel yapılarına etki etmekte ve yaşam biçimlerine yansımaktadır.

3. PROJENİN AMACI:
Bölgemizde ekonomik anlamada yoğun olarak üretimi yapılan fındık, yıllara göre azalan verimi, arz-talep dengesizliği, devletin tarımsal ürünlerden desteğini çekmesi gibi konulardan dolayı; geçimini fındığa bağlamış çiftçilerimizi tatmin etmemektedir.Daha önce de değinildiği gibi, bu olayda; köylerden kentlere genç çalışabilir insanların göç etmelerine sebep olmaktadır.

Son yıllarda çok fazla talep gören kivi yetiştiriciliğine İlçemizde 1995 yılında 50 adet fidanla başlanmış ve 2001 yılında talep edilen fidan sayısı 1500 seviyelerine çıkmıştır. Bu kadar fidan talebi ise; İlçemiz ve İlimizdeki yoğun kivi fidan talebinden dolayı karşılanamamıştır.İlçemizde son yıllarda verime yatmış 500-1000 m2 alana sahip 200'e yakın kivi bahçesi vardır.2002 yılı itibariyle 5 ton üretim rekoltesi bekliyoruz.

Bu proje ile çiftçilerimiz tarafından tanınan kivi bitkisinin tekniğine uygun bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak ve çiftçilerimizin şimdilik kendi ihtiyaçlarını karşılama, ilerde daha geniş alanlarda kivi bahçesi tesisi yapmalarına cesaret sağlamak, çevre İlçe ve İllerin kivi ihtiyacını karşılamak, İlçemizdeki ürün çeşitliliğini artırmak ve geçimini tek fındık bitkisinden sağlayan çiftçilerimize yardımcı olunması amaç edinilmiştir.
Proje sonucu tesis edilen bahçelerden elde edilecek kiviler Ordu Tarım İl Müdürlüğünün soğuk hava deposunda muhafaza edilebilecek, ayrıca zamanla özel sektör işbirliğiyle kurulabilecek ambalaj evleri ve soğuk hava depolarında muhafaza edilip ihtiyaç duyulan zamanlarda pazara sürülebilecektir.Şimdi az sayıda bir üretimimize bile turistik yerlerden, büyük alış veriş merkezlerinden yapılan talepler dikkate alınırsa ve ülkemizin kivi açığı bilindiğine göre Pazar konusunda sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Şu anda komşu illerimizde olan meyve işleme tesislerinin bölgemizde de kurulmasına yardımcı olacaktır.

Yapılacak proje ile kivi iskelet sistemini oluşturan beton direklerin yapımı için İlçede ayrı bir iş kolu oluşturacak olup işsizliğin önlenmesinde kısmen de olsa yardımcı olacaktır.

Fındık ve Kivi arasında kısaca bir hesap yapmak gerekirse,

Bir da fındık bahçesinden, Çamaş ortalamasında 100 kğ. Fındık elde edilmektedir. Fındık üretiminde, @ masraf olduğunu biliyoruz masrafların düşülmesinden sonra 2002 yılı Haziran ayı itibariyle 1 kg. Fındığı 900.000 TL. olarak hesaplarsak,

100kg. X 900.000 = 90.000.000 TL. kar elde edilir.

Aynı alanda kivi yetiştirdiğimizi düşünürsek;

Kivi ekonomik olarak 4. yıldan itibaren meyve verir.Ortalama olarak dekara 2-3 ton ürün elde edilir.Tesis masraflarının haricinde çok fazla bir masrafı yoktur. Fındıkta @ olarak alınan masraf giderinin, kivide olarak alabiliriz. Ortalama 1 dekar alandan 2500 kğ. Ürün alırız ve masrafların düşülmesinden sonra elimizde 1 kğ. 1.200.000 TL. gelir kalır.Bu durumda;

2500 kg. X 1.200.000 = 3.000.000.000 TL. kar

Elde edildiği görülmektedir.Kividen elde edilen geliri fındıktan almak için 3-4 dekar alana ihtiyaç olacağı da ortaya çıkıyor.Ayrıca kivinin uzun muhafaza sonucu fiyat artışının olacağını da göz ardı etmemek gerekir.

Buradan da görüldüğü üzere fındığa göre çok daha karlı olan Kivi Yetiştiriciliğinin yapılması ve yaygınlaşması İlçemiz için çok yararlı ekonomik sonuçlar doğuracaktır.

4.PROJE İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER:
Kivi, kendi ağırlığını taşıma özelliğinde olmayan bir bitki türüdür. Bitkiyi meydana getiren vejetatif ve generatif aksamın askıya alınması ve desteklenmesi gerekir. Bitki habitüsünün destek sistemiyle yukarı kaldırılması, verim üzerine müsbet yönde etkili olduğu gibi, toprak işleme, sulama, mücadele ve hasat gibi işlerin kolay yapılmasına fırsat sağlar.Bitki ağırlığını taşıyan ve destekleyen direkler, teller ve herekler destek sisteminin unsurlarını oluşturur.
Kivi Destek Sisteminin Unsurları


Direk malzemelerini seçerken bu malzemenin kolay bulunan, sağlam ve ucuz olması istenir. Kalıcı olması açısından bölgemiz için en uygunu beton direktir.Beton direkler 10x10 cm kesitinde olabilir. Direk boyları ise uygulanacak terbiye şekline göre 2,5-3 m. arası olabilir.Beton direk içine yapım aşamasında 8'lik inşaat demiri konulmalıdır.Direkler toprağın 50-60 cm derinliğine çakılmış veya gömülmüş olmalıdır.

T- direk terbiye sisteminde direklere yerden 2 m. yükseklik ve 1.50 m. uzunluğunda çapraz bir destek bağlanır. Çapraz desteğin uçlarında birer, ortasında da 3 olmak üzere 5 adet tel çekilir. Orta tel üzerinde sabit kordonlar oluşturulur. Bu kordonlardan çıkan ürün çubukları meyilli olarak destek tellerine bağlanır.

Gövde, tellerin bulunduğu 2m yüksekliğe kadar dik ve düzgün olarak büyütülür. Taşıyıcı telin hemen altından gövde taçlandırılarak sağa ve sola birer adet sabit kordon oluşturulur. Ürün çubukları bu sabit kordonlar üzerinde 30-40 cm aralıklarla ve 80-100 cm uzunlukta bırakılır. Bırakılan bu çubuklar uçlarından dıştaki tellere bağlanırlar. Ürün çubuklarından çıkan sürgünler ise serbest olarak büyütülürler.
Kivinin Yıllara Göre Gelişimi

Bilgilerden de anlaşılacağı üzere kivi için destek sistemi son derece gereklidir. Tesis maliyetinin büyük bir kısmını da destek sistemi oluşturmaktadır.

5.PROJENİN UYGULANACAĞI ÇİFTÇİLERDEN İSTENECEK ŞARTLAR:
Projenin uygulanacağı çiftçileri seçme ve projeyi uygulama hakkı ....... SYDV. Başkanlığı ile teknik yönden ...... Tarım İlçe Müdürlü yetkisi dahilinde olacaktır.

1- Projenin uygulanacağı çiftçi  İlçesi sınırlarında ikamet eden ve göç etmeyecek çiftçilerden olacaktır..
2- Projenin uygulanacağı çiftçinin aktif olarak tarımla uğraşan olması aranacaktır
3- Kendilerine kurulan bahçenin her türlü bakımı (budama,gübreleme,mücadele vb.) masrafları kendilerine aittir.
4- Her konuda Tarım İlçe Müdürlüğünün teknik bilgilerine uyacaklar ve Tarım İlçe Müdürlüğüyle istişare halinde olacaklardır.
5- Kivi bitkisi dioik (iki evcikli) yapıda bir bitkidir.Erkek ve dişi çiçekler ayrı bitkilerde bulunur.Tozlanmaları için böcek aktivitesine ihtiyaç vardır.Bunun için projenin uygulanacağı çiftçinin kiviler çiçek açıp meyveye yatınca, 1 da. alanda 1 kovan arı yetiştirmesi istenecektir.
6- Hasattan sonra İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşülüp, pazarlama konunda Ordu Tarım İl Müdürlüğünün soğuk hava deposunda muhafazası konusunda yardımcı olunacaktır.

6. PROJENİN MALİYETİ:
Hazırlanan bu projede 100 adet çiftçinin geçmiş yıllarda Müdürlüğümüzden kivi fidanı almış, ancak ekonomik nedenlerle destekleme unsurlarını yaptıramamış veya yeni tesis edilebilecek kivi bahçelerinin beton direk, galvenizli çelik tel ihtiyaçları karşılanacaktır.

Kivi bahçesi tesisinde fidan bedeli, arazi tesviyesi, dikim yerlerinin işaretlenmesi, fidan çukurlarının açılması,dikimi, destek herekleri, gübre ve gübreleme işçiliği çiftçi tarafından karşılanacaktır.(Tablo 1 )

1 DEKARLIK KİVİ TESİSİNDEKİ GİRDİLER
DESTEK SİSTEMLERİ

T sistemi şeklinde kurulacak 1 dekarlık (40x25) arazide kullanılacak malzemeler:

- T direk............................55 adet (10x10)
-Galvenizli çelik tel..........3-4 mm kalınlığında 100 kg
-Herek.............................55 Adet

FİDAN
-Toplam 50 Adet ( bunun 45 adeti dişi, 5 adeti erkek)
- 45 adet Hayward, 3 adet Tomuri, 2 adet Matua

GÜBRE
Çiftlik gübresi.....4 ton
Suni gübre.....50-60 kg
Tarım kireci.....400 kg

A-ÇİFTÇİ KATKISI
Projedeki çiftçi katkısı.

Girdi Cinsi

Fiyatı (TL)

Fidan  Bedeli

50 X 2.000.000 = 100.000.000

Dikim İşçiliği

                               15.000.000

Beton Direk ve Tel Tesis İşçiliği

                               75.000.000

Herek Bedeli

                               15.000.000

Gübre,Kireç vs.

                               50.000.000

TOPLAM

                             255.000.000B- BİR ADET BETONARME T DİREĞİNİN MALİYETİ:

Kullanılacak Malzeme

Birim Fiyatı (TL)

Kullanılan Miktarı kg

Tutarı (TL)

İnşaat Demiri (8’lik)

400.000

14

5.600.000

Demir İşçiliği

 

 

2.000.000

Çimento

70.000 TL/kg

25

1.750.000

Çakıl

8.000.000 TL/m3

0.055

    400.000

Harç Yoğurma,Kalıp İşç

 

 

1.500.000

Diğer Masraflar

 

 

800.000

TOPLAM

 

 

12.000.000Tablodan da görüldüğü üzere bir adet kivi direğinin maliyeti 12.000.000 TL. tutmaktadır.Kivi bahçesi tesisinde bir dekar kapama bahçede 4x5 lik ebatlarla 50 adet kivi fidanı, 55 adet T direk ve 100 kğ. Tele ihtiyaç vardır.O zaman bir dekar kivi bahçesi tesis masrafı;

Girdi Cinsi

Kullanılan Miktarı

Birim Fiyatı (TL)

Tutarı (TL)

Çelik  Tel

100 kg.

1.400.000

140.000.000

T Beton Direk

55 Adet

12.000.000

660.000.000

ARA TOPLAM

-

-

800.000.000

Çiftçi Katkısı

 

 

255.000.000

GENEL TOPLAM

-

-

1.055.000.000TOPLAM MALİYET:

A- Yatırım               = 100 Çiftçi x 800.000.000 = 80.000.000.000 TL.
B- Çiftçi katkısı        = 100 Çiftçi x 255.000.000 = 25.500.000.000 TL.
GENEL TOPLAM        = 105.500.000.000 TL.


7.PROJENİN UYGULANMASINI SAĞLAYACAK KURUM ve KURULUŞLAR :

Projenin idari, ekonomik yönden uygulayıcısı ve denetleyicisi İlçemiz SYDV Başkanlığınca yapılacaktır. Projenin teknik yönden takibi ve kontrolü Tarım İlçe Müdürlüğünce yapılacaktır.

8.PROJENİN UYGULANMASI :

Fidanını yeni dikmiş fakat beton direk ve çelik tel çekimini yapamamış, 1dekarlık kivi bahçesi olan ve yeni 1 dekarlık bahçe tesis eden çiftçilerimizin destekleme sistemi için kullanacağı direk ve tel ihtiyacı karşılanacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 4 yıl süreli faizsiz kredi alarak çiftçiler borçlandırılacaktır.100 kivi üreticisi 800.000.000 TL. kişi başı olmak üzere borçlandırılacaktır.Ödeme planı ise;

Yılı.......................Kredi Taksidi (TL)............Kalan (TL)
2003.....................200.000.000...............600.000.000
2004.....................200.000.000...............400.000.000
2005.....................200.000.000...............200.000.000
2006.....................200.000.000................----------

9.SONUÇ :

İlçemizde yerleşim alanlarının dağınık oluşu ve bu sayede her türlü kamu hizmetinden yoksun kalan, doğanın bile zaman zaman acımadığı bu yeşillerle örtülü İlçemizde, insanların rahat bir yaşam özlemi içinde ailelerinden ayrılmadan, kendi memleketlerinde çalışma imkanı verilerek istihdam edilmelerinin sağlanması, İlçemiz için büyük bir önem taşımaktadır.Çiftçilerimizin kivi için müsait olan fındık bahçelerini kullanımı sonucu fazla fındık arzının da önüne geçimlesin de bir adım olacaktır.

Sonuç olarak İlçe çiftçilerimizden gelen yoğun talep sonucu bu proje tarafımızdan hazırlanarak görüşülmek üzere tetkik ve incelemelerinize sunulmuştur.

 
  Bugün 13 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=