.
  Üretimi Geliştirme
 
pimp myspace profile

 

MEYVE ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

1. PROJE HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

1.1. PROJENİN ADI

......İlinde Meyve Üretimini Geliştirme Projesi

1.2. PROJENİN UYGULAYICISI
.....Tarım İl Müdürlüğü ve Proje kapsamındaki İlçe Müdürlükleri

1.3. PROJENİN UYGULANACAĞI YER
.....İli .....İlçesi ..... Köyü

1.4. PROJE TAKİBİ
..... Tarım İl Müdürlüğü ve Proje kapsamındaki İlçe Müdürlükleri, Tarım Danışmanı

1.5. PROJENİN KAPSAMI
Yoksul, ihtiyacı olan ve bu işi sahiplenecek 5 kadın çiftçimize 10'ar dekarlık alanlarda toplam 50 dekar alanda kapama meyve bahçesi kurulacaktır. Proje kapsamında toplam 1.100 adet fidan dağıtımı yapılacaktır.

Gerekli Malzemeler..... Dekara Fidan Sayısı (Adet).....Uygulama Alanı Dekar).....Uygulanacak Çiftçi Sayısı.....Toplam Dağıtılacak Fidan Sayısı (Adet).....Fidan Birim Fiyatı (TL/Adet).....Toplam Fidan Gideri (TL).....Ödeneğin Kaynağı
Elma Fidanı........20...10.....1.......200.....4.092.000........818.400.000.....Devlet Katkısı
Armut Fidanı.....20...10.....1.......200.....3.500.000........700.000.000.....Devlet Katkısı
Kayısı Fidanı......20...10.....1.......200.....3.000.000........600.000.000.....Devlet Katkısı
Kiraz Fidanı.......20...10.....1.......200.....4.000.000........800.000.000.....Devlet Katkısı
Şeftali Fidanı.....30...10.....1.......300.....3.500.000.....1.050.000.000.....Devlet Katkısı
Toplam...............-....50.....5....1.100...............-..........3.968.400.000

1.6. PROJE BEDELİ
Proje bedeli 3.618.000.000 TL.dır.

1.7. PROJENİN TOPLAM FİNANSMANI
Tesis Kurma Giderlerinden fidan bedeli tutarı olan 3.968.000.000 TL Bitlis tarım il müdürlüğü tarafından diğer tesis kurma ve meyveliklerin gelişme dönemi ve üretim dönemi giderleri ise projeli çiftçiler tarafından finanse edilecektir. 10'ar dekar alana sahip toplam 50 dekar kapama meyvelik tesis edilecektir.
Meyveliklerde verim başlangıç yılı 4. yıl olması nedeniyle proje genel olarak 6 yıllık olarak planlanmıştır.

1.8. PROJENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE EKONOMİK ÖMRÜ
Proje başlangıç tarihi 2005 yılı olup, proje 6 yıl sürelidir. Elma, armut ve kayısı ekonomik ömrü 30 yıl olup, 4-30 yaş arası verim çağıdır. Kiraz ve şeftalinin ekonomik ömrü 25 yıl olup, 4-25 yaş arası verim çağıdır.

1.9. PROJEDE KULLANILACAK MATERYALLERİN TEMİNİ
Tarım Bakanlığına bağlı Üretme İstasyonlarından veya özel sektörden temin edilecektir
2. GENEL BİLGİLER
2.1. PROJE ÖNCESİ DURUM

Yaklaşık 1.200 nüfusa sahip aşağıkolbaşı köyünde mevcut meyveliklerin dağınık olması göze çarpmaktadır. , yöre halkı meyve gereksinimini dışarıdan karşılamaktadır .
2.2. PROJENİN AMAÇ VE GEREKÇESİ
Bitlis güroymak ilçesi aşağıkolbaşı köyünde bulunan meyveciliğe hevesli, fakat imkansızlık nedeniyle meyvecilik yapamayan özellikle kadın çiftçilerimizi teşvik etmektir. Bilindiği gibi meyve ağaçları verime 4-5 yıl gibi bir sürede yatmakta, bu sürede ağaçlardan verim alınmadığı için çiftçilerimiz herhangi bir gelir elde edememekte, meyve fidanlarının da pahalı olması nedeniyle, söz konusu çiftçilerimiz için yetiştiricilik cazip olmamaktadır. Yapılacak bu projeler ile meyve yetiştiriciliği bu anlamda bu pozisyondaki çiftçilerimiz için cazip hale getirilmiş olacaktır.

3. PROJENİN TEKNİK KABULLERİ
3.1. ÜRETİM TEKNİĞİ

Üretim aşılı fidanlarla yapılacak, meyve çeşidinin özelliğine göre sıra arası ve sıra üzeri mesafeler değişken olup, 50x50 cm. ebadındaki çukurlara birer kürek yanmış çiftlik gübresi ve her çukura 250 gr. 15-15-15 kompoze gübre konularak fidanlar dikilecektir.

İlk Yıl Tesis Kurma Dönemi Safhaları (1 dekar meyvelik için)
Yapılacak İşin Mahiyeti..........Sarf Edilen İşgücü-Malz......Ödeneğin Kaynağı
Derin sürüm (1 kez)...........................Traktör........................Çiftçi kat.
Normal sürüm (1 kez).........................Traktör........................Çiftçi kat.
Diskaro (2 kez)...................................Traktör........................Çiftçi kat.
Ahır gübresi........................................1,5 ton........................Çiftçi kat.
Kimyevi gübre (15-15-15)....................35 kg.........................Çiftçi kat.
Gübreleme işçiliği.............................1/4 K.İ.Y.........................Çiftçi kat.
Fidan alımı.....................Çeşide göre 10-20 veya 30 adet.......Devlet kat.
Dikim işçiliği ve can suyu verme......1/2 E.İ.Y.........................Çiftçi kat.
Herek alımı...................Çeşide göre 10-20 veya 30 adet.......Çiftçi kat.
Herek dikim işçiliği ve fidan çu.açm......½ E.İ.Y.......................Çiftçi kat.
Fidan hariç, tamamı çiftçi ve çiftçi ailesi tarafından özkaynak katkısı olarak karşılanacaktır.

1 Dekar Meyvelik İçin Yıllık Gelişme Dönemi Safhaları:
Yapılacak İşin Mahiyeti...........Sarf Edilen İşgücü-Malz............Ödeneğin Kaynağı
Normal sürüm (1 kez).............................Traktör...........................Çiftçi kat.
Diskaro (2 kez).......................................Traktör...........................Çiftçi kat.
Ahır gübresi............................................1 ton..............................Çiftçi kat.
Kimyevi gübre (15-15-15).....................30 kg...............................Çiftçi kat.
Gübreleme - Sulama işçiliği.................½ K.İ.Y...............................Çiftçi kat.
Şekil budaması - Çapalama.................½ E.İ.Y...............................Çiftçi kat.
Sulama bedeli....................................Maktuen..............................Çiftçi kat.
Zir. Müc. (ilaç-işçilik).........................Maktuen..............................Çiftçi kat.

3.2. PROJENİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER :
Yoksul, ihtiyacı olan ve bu işi sahiplenecek kadın çiftçilerimize 10'ar dekarlık sulu alanlarda toplam 50 dekar alanda kapama bahçe kurulacaktır. Proje kapsamında toplam 1.100 adet fidan dağıtımı yapılacaktır.

Gerekli Malzemeler..... Dekara Fidan Sayısı (Adet).....Uygulama Alanı Dekar).....Uygulanacak Çiftçi Sayısı.....Toplam Dağıtılacak Fidan Sayısı (Adet).....Fidan Birim Fiyatı (TL/Adet).....Toplam Fidan Gideri (TL).....Ödeneğin Kaynağı
Elma Fidanı........20.....10...1...200......4.092.000........818.400.000.....Devlet Katkısı
Armut Fidanı.....20.....10...1...200......3.500.000........700.000.000.....Devlet Katkısı
Kayısı Fidanı......20.....10...1...200......3.000.000........600.000.000.....Devlet Katkısı
Kiraz Fidanı.......20.....10...1...200......4.000.000........800.000.000.....Devlet Katkısı
Şeftali Fidanı.....30.....10...1...300......3.500.000.....1.050.000.000.....Devlet Katkısı
Toplam...............-......50...5...1.100...............-........3.968.400.000

4. PROJENİN MALİ VE EKONOMİK YÖNÜ
4.1.PROJE GİDERLERİ
4.1.1.YATIRIM GİDERLERİ
4.1.1- SABİT YATIRIMLAR:
4.1.1.1.Tesis Kurma Dönemi Giderleri


(1 da elma bahçesi için)
Yapılacak İşin Mahiyeti.....Sarf Edilen İşgücü-Malz......Birim Fiyatı (1.000.-TL).....Tutarı (1.000.-TL.).....Ödeneğin Kaynağı
Derin sürüm (1 kez).........................Traktör.......5.000..........5.000.......Çiftçi kat.
Normal sürüm (1 kez).......................Traktör.......5.000..........5.000.......Çiftçi kat.
Diskaro (2 kez).................................Traktör.......3.000..........6.000.......Çiftçi kat.
Ahır gübresi......................................1,5 ton.....10.000........15.000.......Çiftçi kat.
Kimyevi gübre (15-15-15)...................35 kg..........400........14.000.......Çiftçi kat.
Gübreleme işçiliği............................1/4 K.İ.Y.......6.000..........1.500.......Çiftçi kat.
Fidan alımı (Elma)..............................20 adet.......5.000......100.000.......Devlet kat.
Dikim işçiliği ve can suyu verme.....1/2 E.İ.Y........6.000..........3.000......Çiftçi kat.
TESİS KURMA DÖNEMİ MASRAFI T O P L A M.....149.500

1 Kadın Çiftçi için 10 da kapama Elma bahçesi için = 149.500.000 TL x 10 da = 1.495.000.000 TL.

1 da kiraz bahçesi için
Yapılacak İşin Mahiyeti.....Sarf Edilen İşgücü-Malz......Birim Fiyatı (1.000.-TL).....Tutarı (1.000.-TL.).....Ödeneğin Kaynağı
Derin sürüm (1 kez).........................Traktör........5.000........5.000.......Çiftçi kat.
Normal sürüm (1 kez).......................Traktör.......5.000.........5.000.......Çiftçi kat.
Diskaro (2 kez).................................Traktör.......3.000.........6.000.......Çiftçi kat.
Ahır gübresi......................................1,5 ton.....10.000.......15.000.......Çiftçi kat.
Kimyevi gübre (15-15-15)...................35 kg..........400.......14.000.......Çiftçi kat.
Gübreleme işçiliği............................1/4 K.İ.Y.......6.000.........1.500.......Çiftçi kat.
Fidan alımı........................................20 adet.......4.000........80.000.......Devlet kat.
Dikim işçiliği.......................................1 E.İ.Y........6.000..........6.000.......Çiftçi kat.
TESİS KURMA DÖNEMİ MASRAFI T O P L A M.....132.500

1 Kadın Çiftçi için 10 da kapama Kiraz bahçesi için = 132.500.000 TL x 10 da = 1.325.000.000 TL.

1 da kayısı ve badem bahçesi için)
Yapılacak İşin Mahiyeti.....Sarf Edilen İşgücü-Malz......Birim Fiyatı (1.000.-TL).....Tutarı (1.000.-TL.).....Ödeneğin Kaynağı
Derin sürüm (1 kez)..................................Traktör......5.000......5.000.....Çiftçi kat.
Normal sürüm (1 kez)...............................Traktör.......5.000......5.000.....Çiftçi kat.
Diskaro (2 kez)........................................Traktör........3.000......6.000.....Çiftçi kat.
Ahır gübresi.............................................1,5 ton......10.000....15.000.....Çiftçi kat.
Kimyevi gübre (15-15-15).........................35 kg............400....14.000.....Çiftçi kat.
Gübreleme işçiliği..................................1/4 K.İ.Y.........6.000.....1.500.....Çiftçi kat.
Fidan alımı..............................................20 adet..........3.000...60.000.....Devlet kat.
Dikim işçiliği..............................................1 E.İ.Y..........6.000.....6.000.....Çiftçi kat.
TESİS KURMA DÖNEMİ MASRAFI T O P L A M.....112.500

10 da'lık kapama kayısı bahçesi için = 112.500.000 TL x 10 da = 1.125.000.000 TL.

(1 da armut ve şeftali bahçesi için)
Yapılacak İşin Mahiyeti.....Sarf Edilen İşgücü-Malz......Birim Fiyatı (1.000.-TL).....Tutarı (1.000.-TL.).....Ödeneğin Kaynağı
Derin sürüm (1 kez).....................Traktör.......5.000........5.000.....Çiftçi kat.
Normal sürüm (1 kez)..................Traktör.......5.000........5.000.....Çiftçi kat.
Diskaro (2 kez)............................Traktör.......3.000........6.000.....Çiftçi kat.
Ahır gübresi................................1,5 ton......10.000.......15.000.....Çiftçi kat.
Kimyevi gübre (15-15-15)............35 kg...........400.......14.000.....Çiftçi kat.
Gübreleme işçiliği.....................1/4 K.İ.Y........6.000.........1.500.....Çiftçi kat.
Fidan alımı..................................30 adet........3.500.....105.000.....Devlet kat.
Dikim işçiliği.................................1 E.İ.Y.........6.000.........6.000.....Çiftçi kat.
TESİS KURMA DÖNEMİ MASRAFI T O P L A M.....163.500

10 da kapama armut veya şeftali bahçesi için= 163.500.000 TL x 10 da= 1.635.000.000 TL.

Buna Göre; Tesis Kurma Dönemi Giderleri
Elma (300 da).......149.500.000 TL x 10 da.....1.490.000.000 TL.
Armut (50 da)......163.500.000 TL x 10 da.....1.635.000.000 TL.
Kayısı (50 da).......112.500.000 TL x 10 da.....1.125.000.000 TL.
Kiraz (100 da)......137.500.000 TL x 10 da.....1.375.000.000 TL.
Şeftali (50 da)......163.500.000 TL x 10 da.....1.635.000.000 TL.
Toplam Masrafı.....7.260.000.000 TL.

Tesis Kurma Giderleri tutarı olan 7.260.000.000 TL nin; Fidan Bedeli tutarı olan 3.968.000.000 TL. Bitlis İl Tarım Müdürlüğü Tarafından, geri kalan meblağ ise projeli çiftçiler tarafından finanse edilecektir.

4.1.1.2. GELİŞME DÖNEMİ GİDERLERİ:(1 da. bahçe için, yıllık)
Yapılacak İşin Mahiyeti.....Sarf Edilen İşgücü-Malz......Birim Fiyatı (1.000.-TL).....Tutarı (1.000.-TL.).....Ödeneğin Kaynağı
Normal sürüm (1 kez)................................Traktör.......5.000.....5.000.....Çiftçi kat.
Diskaro (2 kez)..........................................Traktör.......3.000.....6.000.....Çiftçi kat.
Ahır gübresi ................................................1 ton......10.000...10.000.....Çiftçi kat.
Kimyevi gübre (15-15-15)...........................30 kg..........400....12.000.....Çiftçi kat.
Gübreleme - Sulama işçiliği......................½ K.İ.Y........6.000.....3.000.....Çiftçi kat.
Şekil budaması - Çapalama......................½ E.İ.Y........6.000.....3.000.....Çiftçi kat.
Sulama bedeli.................................................-.......Maktuen.....1.500.....Çiftçi kat.
Zir. Müc. (ilaç-işçilik)......................................-.......Maktuen.....4.000.....Çiftçi kat.
GELİŞME DÖNEMİ GİDERLERİ T O P L A M.....44.500

1 da. tesisin yılık gelişme dönemi masrafı 44.500.000.-TL'dır. Gelişme dönemi Antep fıstığında 10 yıl, Elma, armut, kayısı, şeftali, ayva ve kirazda 2 yıl, ceviz ve bademde ise 4 yıl olduğuna göre toplam gelişme dönemi masrafı;
Gelişme Dönemi Giderleri
Elma (300 da).......44.500.000 TL x 10 da x 2 yıl.....890.000.000 TL.
Armut (50 da)......44.500.000 TL x 10 da x 2 yıl.....890.000.000 TL.
Kayısı (50 da).......44.500.000 TL x 10 da x 2 yıl.....890.000.000 TL.
Kiraz (100 da)......44.500.000 TL x 10 da x 2 yıl.....890.000.000 TL
Şeftali (50 da)......44.500.000 TL x 10 da x 2 yıl.....890.000.000 TL
Toplam Masraf.....4.450.000.000 TL.

4.1.1.4. YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI
Yatırım Giderleri Toplamı.....Tesis Kurma Dönemi Gid. + Gelişme Dönemi Giderleri
Yatırım Giderleri Toplamı..........7.260.000.000 TL       +     4.450.000.000 TL.
Yatırım Giderleri Toplamı.....11.710.000.000 TL

4.1.2. İŞLETME GİDERLERİ
4.1.2.1-Üretim Dönemi Masrafları (1 da. bahçe için, yıllık)
S.N......Yapılacak İşin Mahiyeti.....Sarf Edilen İşgücü-Malz......Birim Fiyatı (1.000.-TL).....Tutarı (1.000.-TL.).....Ödeneğin Kaynağı
1.....Normal sürüm (1 kez)..............Traktör.........6.000.......6.000.....Çiftçi kat.
2.....Diskaro (2 kez)........................Traktör.........3.000.......6.000.....Çiftçi kat.
3.....Ahır gübresi.............................1,5 ton.......10.000.....15.000.....Çiftçi kat.
4.....Kimyevi gübre (15-15-15).........30 kg.............400.....12.000.....Çiftçi kat.
5.....Gübreleme işçiliği....................¼ K.İ.Y..........6.000.......1.500.....Çiftçi kat.
6.....Budama....................................1 E.İ.Y........10.000......10.000.....Çiftçi kat.
7.....Sulama bedeli................................-.........Maktuen.......1.500.....Çiftçi kat.
8.....Sulama İşçiliği........................¼ K.İ.Y..........6.000........1.500.....Çiftçi kat.
9.....Zir. Müc. (ilaç-işçilik).....................-.........Maktuen.......3.000.....Çiftçi kat.
10.....Çapalama............................¼ E.İ Y...........6.000........1.500.....Çiftçi kat.
ÜRETİM DÖNEMİ GİDERLERİ T O P L A M I.....58.000

Üretim dönemi kiraz ve şeftalide 4-25 yıl arası (21 yıl), diğerlerinde ise 4-30 yıl arası (26 yıl) arasını kapsamaktadır.

Buna göre ;

İşletme Giderleri
Elma (10 da)..........58.000.000 TL x 10 da x 26 yıl.....15.080.000.000 TL.
Armut (10 da).......58.000.000 TL x 10 da x 26 yıl.....15.080.000.000 TL.
Kayısı (10 da)........58.000.000 TL x 10 da x 26 yıl.....15.080.000.000 TL.
Kiraz (10 da).........58.000.000 TL x 10 da x 21 yıl.....12.180.000.000 TL.
Şeftali (10 da).......58.000.000 TL x 10 da x 21 yıl.....12.180.000.000 TL.
Toplam Masraf.....69.600.000.000 TL.

4.1.3. PROJE GİDERLERİ TOPLAMI
Projenin Maliyeti.....Yatırım Giderleri Toplamı+İşletme Giderleri Toplamı
= 11.710.000.000 TL + 69.600.000.000 TL.
= 81.310.000.000 TL

4.2. İŞLETME GELİRLERİ
Verim dönemi kiraz ve şeftalide 4-25 yıl arası (21 yıl), diğerlerinde ise 4-30 yıl arası (26 yıl) arasını kapsamaktadır.

Buna göre proje kapsamında tesislerden elde edilecek işletme gelirleri toplamı;
Tesis.....1 da Tesisteki Ağaç Sayısı (Adet).....Ort.Verim (Kg/Ağaç)(Ekonomik Ömrün Ort. Olarak alınmıştır).....1 da Tesisin Ort. Yıllık Verimi (kg).....Toplam Tesis Alanı (da).....Ekonomik Ömür (Yıl).....Elde Edilecek Ürün Miktarı (Kg/Ek.Ömür).....Ürün Birim Fiyatı (Kg/TL).....Brüt Gelir (TL)
Elma........20.....45.......900.....10.....26.....11.700.000......600.000.....140.400.000.000
Armut.....20.....45.......900.....10.....26.....1.755.000........750.000.....175.500.000.000
Kayısı......20.....45.......900.....10.....26.....1.170.000........750.000.....175.500.000.000
Kiraz.......20.....40.......800.....10.....21.....1.680.000.....1.000.000.....168.000.000.000
Şeftali....30.....45.....1.350.....10.....21.....1.417.500.....1.000.000.....283.500.000.000
Genel Toplam.....942.400.000.000

5. PROJENİN ANALİZİ
5.1. GELİR GİDER ANALİZİ
GELİRLER VE GİDERLER (TL)

İşletme Gelirleri.......942.400.000.000
İşletme Giderleri........81.310.000.000
Net Kar....................861.090.000.000
Amortismanlar............1.809.200.000
Kullanılabilir Fonlar (Net Kar+Amortismanlar).....862.899.200.000

5.2. MALİ RANTABİLİTE
(Net Kar / İşletme Giderleri) = (861.090.000.000 TL / 81.310.000.000 TL) x 100 = % 1060
Mali rantabilite projenin ekonomik ömrü dikkate alındığında, oldukça kârlıdır.

6. SONUÇ :
Projenin uygulanması ile;
1-Mevcut tarım alanları daha etkin kullanılacaktır.
2-Birim alandan alınan ürün miktarı fazla ve kaliteli olacaktır. Önemli bir besin kaynağı oluşacaktır.
3-Çiftçi gelirlerinde mutlak bir artış olacaktır.
4-Atıl durumdaki aile işgücü üretime sokulmuş olacaktır , ayrıca genel olarak da istihdamı olumlu yönde etkileyen bir faaliyet alanı gelişecektir
.

 
  Bugün 13 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=